Training Header Image

Cái hay trong cách tạo ra những chương trình Catalyst là thành quả kiến thức đạt được thể hiện quá rõ ràng. Tuy nhiên, cần có những thời điểm thích hợp để tiếp tục thực hiện quy trình phản hồi.

Phản hồi… hay không?

Có thể bạn có một nhu cầu cụ thể đòi hỏi giải quyết các vấn đề như cải thiện mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp hoặc phá vỡ cản trở tiêu cực tâm lý trong hoạt động phân tán phương tiện địa lý? Khi giải quyết các vấn đề chuyên sâu hơn, chúng tôi khuyên nên sắp xếp một cuộc đối thoại với một trong những giảng viên có kinh nghiệm của chúng tôi để thiết kế một giải pháp độc nhất kết hợp với các hoạt động liên quan từ danh mục đầu tư. Với rất nhiều hoạt động để lựa chọn từ những điều bạn mong muốn kiếm được nhiều cách tiếp cận "sẵn có" sẽ chắc chắn tìm ra được một hoạt động để thách thức nhân viên cung cấp một đấu trường cho việc phân tích và mở ra cách thảo luận và cải tiến liên tục.

Tại sao lại là Catalyst?

Các chương trình đào tạo của Catalyst đi kèm với quan điểm và mục tiêu. Chúng tôi không nhồi nhét người tham gia; chúng tôi cho phép họ tạo ra các viễn cảnh làm việc thực sự nơi mà thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào cách mọi người làm việc theo nhóm như thế nào. Thông thường hơn là không cần thiết phải kết nối với các nhóm hướng tới cùng một mục tiêu, nhưng trong những dịp phô bày các kỹ năng trong một hoạt động cạnh tranh bởi những nhóm thành công nhất sẽ trở thành hình mẫu cho các đội khác thi đua, chia sẻ sự rèn luyện tốt nhất và tăng năng suất.

Xây dựng nhóm… không được chấp nhận?

Các sự kiện xây dựng nhóm thường bị quan sát cùng với nỗi sợ và sự nghi ngờ, chúng tôi nhận ra điều này và thiết kế những hoạt động thông minh, hấp dẫn giúp những người tham gia sẽ cảm thấy thoải mái, được khen thưởng và chắc chắn cảm thấy được sự bình đẳng.

Kết quả!

Với hơn 20 năm kinh nghiệm quan sát các nhóm hoạt động, chúng tôi biết điều gì tạo ra một nhóm làm việc tốt, điều gì thúc đẩy các cá nhân thực hiện và tại sao một số thành công trong khi những người khác thì thất bại. Chúng tôi muốn chia sẻ điều này với bạn và giúp bạn cải thiện hiệu suất của nhóm và kết quả cuối cùng của bạn. Việc kinh doanh lặp lại liên tục của chúng tôi cùng với rất nhiều công ty trên toàn thế giới phản ánh sự thành công của chúng tôi và dẫn đến cuối cùng là sự thành công của khách hàng. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm lợi tức đầu tư, bạn không phải trông chờ gì hơn ở CATALYST.

Lợi ích của các Chương trình của chúng tôi

  • Xây dựng tinh thần hợp tác và bao quát
  • Vui vẻ với kết quả động viên và tích cực
  • Quan sát vai trò và phong cách của nhóm khác nhau như thế nào là cần thiết cho các nhóm thành công
  • Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu thực tế
  • Hoạt động trong hệ thống phù hợp với các giá trị của công ty
  • Tác động của một loạt các kiểu truyền thông nhằm tối đa hóa kết quả
  • Nhìn thấy sự mong chờ có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào
  • Cung cấp một môi trường học tập an toàn và khuyến khích
  • Cung cấp một nền tảng để xem xét các vấn đề cụ thể hơn như mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp, kỹ năng đàm phán, tính bền vững hoặc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.