Agency ŪPAS Header Image

Key Details

Region
Các nước Baltic
Key contacts
Darius Lomsargis, Dace Stīpniece, Tiina-Katrina Kaber
Website
www.upas.lt
Catalyst Website
www.catalystteambuilding.lv

Với giấy phép độc quyền cho cả ba nước Baltic, Agency ŪPAS cung cấp các hoạt động xây dựng nhóm của Catalyst tại Lithuania, Latvia và Estonia.

Agency ŪPAS là công ty truyền thông trực tuyến cung cấp các dịch vụ ở các quốc gia Baltic. Chúng tôi giúp các công ty thu hút nhân viên và tăng cường lòng trung thành của khách hàng thông qua các chiến dịch truyền thông trực tuyến cũng như cung cấp giá trị cao nhất cho thương hiệu và sản phẩm của họ.

Văn phòng chúng tôi đã tư vấn và giúp đỡ các thương hiệu nổi tiếng từ năm 2008. Với kinh nghiệm từ hơn 800 sự kiện khác nhau, chúng tôi là một trong những công ty tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi tự hào về mối quan hệ đối tác của chúng tôi với Catalyst Toàn cầu về sự phản hồi nhận được từ khách hàng và sự công nhận từ các đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi.

Sự kết hợp của việc áp dụng trò chơi vào lĩnh vực khác và tư vấn chức năng kinh doanh, các sự kiện doanh nghiệp, ra mắt sản phẩm, hội nghị, mô phỏng kinh doanh tương tác, xây dựng nhóm, chương trình đào tạo, hội thảo, dự án trách nhiệm xã hội là những công cụ hiệu quả nhất trong giao tiếp nội bộ và bên ngoài. Chúng tôi tin rằng đó là một phần thiết yếu của mỗi công ty và chúng tôi cung cấp một mối quan hệ đối tác công bằng cho khách hàng của chúng tôi.

Dành cho việc khuyến khích và các sự kiện xây dựng nhóm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Darius Lomsargis – Lithuania

Dace Stīpniece – Latvia

Kadri Armas – Estonia