Antawaya Header Image

Key Details

Region
Chile
Key contacts
Alfonso Canales
Website
http://www.antawaya.cl/
Catalyst Website
http://www.catalystchile.cl/

Các sản phẩm xây dựng đội ngũ Catalyst Toàn cầu được kinh doanh và phân phối tại Chile theo giấy phép độc quyền bởi Antawaya Group - Công ty đào tạo và xây dựng đội ngũ hàng đầu tại Chile.

Antawaya Group đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2011 cùng với việc thành lập Trung tâm lãnh đạo ngoài trời Antawaya, tập trung vào các sự kiện và các hoạt động ngoài trời. Vào cuối năm 2014, Antawaya đã phát triển một nhóm tư vấn, UHC Capacita có trụ sở chính đặt tại Santiago, tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả với mục tiêu mang lại sự thay đổi bền vững cho các doanh nghiệp theo một cách hiệu quả và mang tính giải trí cao. Antawaya Group coi tài sản lớn nhất của họ là đội ngũ nhân viên - không có gì ngạc nhiên khi họ nổi tiếng trong ngành công nghiệp dành cho những thành viên tài năng và nhiệt huyết của họ!

Antawaya Group hướng đến việc tạo ra sự thay đổi và làm phong phú thêm đời sống của mọi người cả cá nhân và cả chuyên môn thông qua xây dựng đội ngũ, đào tạo và học tập kinh nghiệm tại địa điểm thành phố của họ, tại trung tâm đào tạo ngoài trời của họ hoặc tại địa điểm hội nghị hoặc văn phòng của bạn. Antawaya có thể thiết kế một giải pháp đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của bạn cũng như các thành tựu kỳ vọng từ phía bạn bao gồm phát triển nhân viên, thay đổi phong cách quản lý, mạng lưới, lập kế hoạch chiến lược, giao tiếp và cải tiến quy trình, quản lý các mối quan hệ khách hàng hoặc CSR. Là một phần của mạng lưới Catalyst Toàn cầu, Antawaya cung cấp đảm bảo chất lượng được cam kết bởi Catalyst Toàn cầu về các tiêu chuẩn cao, sự xuất sắc của sản phẩm và trải nghiệm chuyên sâu khi tổ chức và phân phối các sự kiện công ty và các sản phẩm xây dựng đội ngũ.