Key Details

Region
Mỹ
Key contacts
Katie Kaiser
Website
www.catalystevents.com

Catalyst Events đã đưa ra những giải pháp xây dựng đội ngũ và tuyển mộ nhân viên vượt trội trên khắp nước Mỹ hơn 20 năm.

Catalyst Events Mỹ đã và đang mang lại những trải nghiệm xây dựng nhóm nổi bật trên khắp nước Mỹ, từ New York, Boston, Los Angeles, Chicago, San Fransisco và những thành phố khác đến các khách hàng doanh nghiệp lớn như Accenture hay các doanh nghiệp nhỏ trong hơn 20 năm. Catalyst Events Mỹ có kiến thức và chuyên môn để mang lại giải pháp xây dựng nhóm tốt nhất phù hợp với nhu cầu dành cho đội ngũ của bạn.

Kiến thức về thị trường địa phương cùng với chuyên môn trong việc vận hành các sự kiện xây dựng đội ngũ doanh nghiệp trong hơn 20 năm và những sản phẩm xây dựng nhóm vượt trội, nổi bật trên khắp thế giới của Catalyst Toàn Cầu cho thấy Catalyst Events Mỹ phù hợp để tổ chức hoạt động xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, hoạt động hoạt náo hội nghị và phát triển nhân viên hay buổi tập huấn kế tiếp của bạn.