Key Details

Region
Pháp
Key contacts
Guy Bergeaud
Website
www.eagles-teambuilding.com
Catalyst Website
www.catalystteambuilding.fr

Có trụ sở tại Paris, Catalyst Pháp nắm giữ giấy phép độc quyền để cung cấp các hoạt động xây dựng nhóm của Catalyst và các sự kiện hội nghị tại Pháp. Cùng với một lịch sử lâu dài và danh tiếng ủng hộ sự phân phối nổi bật, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng của mình một đội ngũ kinh nghiệm mà họ có thể tin tưởng.

Các mô phỏng kinh doanh vui nhộn, hoạt động hoạt náo và các trò chơi theo chủ đề của chúng tôi tạo cho các đội chuyên nghiệp cơ hội chuẩn bị và tập luyện cùng với một mục tiêu: cải thiện hiệu suất của nhóm. Chúng tôi tạo ra các nền tảng đào tạo trải nghiệm thông minh để tìm ra thái độ làm việc hiệu quả và khảo sát các vấn đề kinh doanh của bạn.

Các chương trình ban đầu và đặc biệt của chúng tôi lý tưởng cho tất cả các loại hình sự kiện bất kể các quy mô của họ là gì: hội thảo, cuộc họp, hội nghị, và bữa tiệc gala.

Âm nhạc, Sáng tạo, Tương tác, Khám phá, Kịch và Phát triển Bền vững là cơ cấu tổ chức chung cho các bài tập Xây dựng Nhóm độc đáo của chúng tôi.

Sự kết hợp các sự kiện hội nghị của Catalyst với chuyên môn huấn luyện và đào tạo của chúng tôi cung cấp việc học hỏi và đầu tư mạnh mẽ cho nguồn khách hàng hàng đầu rộng lớn.

Chúng tôi hoàn toàn lưu động và có thể phân phối ở phía bắc và nam nước Pháp cho các nhóm từ mười đến vài nghìn người tham gia. Catalyst Pháp linh hoạt và phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.

Catalyst Pháp được điều hành bởi Eagles Flight Pháp./p>