Key Details

Region
Canada
Key contacts
Alex pett
Website
www.eventology.ca
Catalyst Website
www.catalystteambuilding.ca

Eventology là đối tác độc quyền của Catalyst Teambuilding tại Canada. Từ trụ sở chính của chúng tôi ở Vancouver, British Columbia, chúng tôi cung cấp những trải nghiệm xây dựng đội ngũ sáng tạo, mang tính khích lệ cũng như mang tính giáo dục cao; những điều chưa từng được thấy ở Canada trước đây. Ví dụ như Đội Điều Tra; một cuộc mạo hiểm theo nhóm nhanh, có tính năng công nghệ cao dựa trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể chạy ở bất kỳ vùng nội địa nào ở Canada hoặc thành phố.

Chúng tôi thành thạo trong việc cho các đội thấy được tiềm năng thực sự của họ, thông qua các hoạt động xây dựng nhóm đa dạng và các chương trình khen thưởng cũng như ghi nhận. Chúng tôi cũng hỗ trợ phát triển thương hiệu của khách hàng và bản sắc doanh nghiệp, sau đó được truyền thông trên toàn quốc với các hội nghị và giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm kinh doanh chính bao gồm Toronto, Ottawa, Montreal và Calgary.

Giao tiếp, khích lệ và làm việc nhóm hình thành nền tảng cho sự thành công của nhóm và đã nhiều lần giúp chúng tôi vượt qua khỏi sự kỳ vọng của các khách hàng. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi tự hào cho mình là những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Hãy truy cập www.eventology.ca để biết thêm thông tin!