Orangeworks Header Image

Key Details

Region
Cộng hòa Ireland
Key contacts
David Bassett, Oran Masterson, Will Powderly
Website
www.orangeworks.ie
Catalyst Website
www.catalystteambuilding.ie

teambuilding.ie là công ty xây dựng đội ngũ hàng đầu của Ireland, cung cấp những hoạt động xây dựng nhóm, trò chơi kinh doanh và hoạt động tiếp thêm năng lượng cho hội nghị của Catalyst trên khắp đất nước Ireland.

Thương hiệu teambuilding.ie hoàn toàn thuộc sở hữu của Xtreme.ie, một công ty xây dựng đội ngũ và hoạt động ngoài trời lớn nhất Ireland. Bộ phận teambuilding.ie của doanh nghiệp cung cấp những chương trình của Catalyst Teambuilding và chỉ tập trung vào việc giúp các nhóm quản lý đội ngũ nâng cao hiệu xuất kinh doanh thông qua nhân viên của họ.
Các hoạt động phổ biến của team bao gồm các chương trình làm việc theo nhóm (ví dụ như hoạt động theo nhóm hướng tới mục tiêu chung), các hoạt động hội nghị (trò chơi nhóm trước và sau buổi hội nghị), hoạt động tiếp thêm năng lượng và hoạt náo, chương trình quản lý đội ngũ, rèn luyện theo nhóm, phát triển nhóm, hỗ trợ nhân viên của bạn trong việc tìm hiểu lợi ích của việc hoạt động theo nhóm và tất nhiên là một loạt những trò chơi đội nhóm vui nhộn và hấp dẫn.
Đội ngũ teambuilding.ie hiểu rõ những điều cần thiết để thúc đẩy nhân viên của bạn và giúp họ thể hiện những khía cạnh tốt nhất. Là đơn vị cung cấp độc quyền những danh mục sản phẩm của Catalyst Teambuilding, teambuilding.ie có một đội ngũ hùng mạnh và các chương trình đội nhóm để giúp bạn làm điều đó.