A.C.E. Motivational Team Building Activities

A.C.E. (Trải Nghiệm Đệm Không Khí) Đạt được những điều dường như không thể

Tổng quan

 • 1 giờ - 3 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 10
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Đưa các thành viên trong đội của bạn vượt ra ngoài những giới hạn nhận thức bằng cách tạo ra những chiếc xe chống lại trọng lực dường như bất khả thi.
Air Cushion Experience team building levitation

Bản tóm tắt chương trình

Sự sáng tạo là giá trị cốt lõi cho sự thành công của nhiều công ty, và Trải Nghiệm Đệm Không Khí (ACE) cung cấp một chiếc xe tối hậu để kiểm tra tài tháo vát của các đội. ACE kết hợp các yếu tố Myth Busters, Scrap Heap Challenge và Pimp My Ride lại với nhau để tạo ra một ý tưởng thật sự độc đáo: chiếc xe rất riêng biệt và chống lại trọng lực của bạn được chế tạo từ các vật liệu tái sử dụng đơn giản đáng ngạc nhiên! Một khi vượt qua sự hoài nghi ban đầu của họ, các đội phải nhanh chóng làm việc để nắm bắt các hướng dẫn toàn diện và đánh giá các thiết bị trong tay. Việc đáp ứng đúng thời hạn đòi hỏi quản lý dự án phối hợp từ bản kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm bay.

ACE kết hợp các yếu tố Mythbusters, Thử thách đống phế liệu và Top Gear lại với nhau để tạo ra một ý tưởng thật sự độc đáo: chiếc xe rất riêng biệt và chống lại trọng lực của bạn được chế tạo từ các vật liệu tái sử dụng đơn giản đáng ngạc nhiên! Một khi vượt qua sự hoài nghi ban đầu của họ, các đội dành ưu tiên các hành động của họ và nhanh chóng làm việc để biến thiết kế của họ từ kế hoạch chi tiết đến thử nghiệm bay.

Sự sáng tạo được mang vào vận dụng khi mỗi chiếc máy bay "nổi" được tùy chỉnh cho đêm chung kết với chủ đề được chọn. Cảm xúc chung khi kết thúc sự kiện là "WOW, CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TIN CHÚNG TÔI SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ!". Thật là một phép ẩn dụ tuyệt vời dành cho đội ngũ của bạn quay trở lại nơi làm việc!

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc