Outdoor corporate team building activity

Đột Phá Một loạt các thách thức giải quyết vấn đề

Tổng quan

  • 1 giờ - 4 giờ
  • Indoors and Outdoors
  • Competitive and Collaborative
  • Tối thiểu: 10
  • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Một cuộc thăm dò tích cực về sự năng động của các đội bằng cách sử dụng những thử thách giải quyết vấn đề, nơi mà những ‘đột phá’ quan trọng trong tư duy đội sẽ dẫn đến thành công.
Breakthrough Logo

Bản tóm tắt chương trình

Các đội được trình bày hàng loạt các thử thách ‘giải quyết vấn đề’, mỗi thử thách được thiết kế cẩn thận để khám phá các vấn đề giao tiếp và làm nổi bật các khía cạnh của làm việc nhóm mà thường ít được chú ý đến!

Sau một màn giới thiệu hoạt náo, nhóm được chia thành các đội sẵn sàng thực hiện theo một lịch trình chặt chẽ. Sau khi hiểu được kết quả mong muốn của mỗi thử thách, người tham gia nhanh chóng đánh giá các nguồn lực trong tay, đặt ra các mục tiêu thực tế và đạt được sự đồng thuận về cách thức để đạt được.

Khoảng thời gian được phân bổ là 'vừa đủ' để hoàn thành mỗi thử thách, cho nên các đội bị thúc đẩy nhưng vẫn duy trì được động lực để thành công. Các đội được khuyến khích xem lại màn biểu diễn của họ và tiếp tục tìm hiểu cho thử thách kế tiếp.

Sau khi hoàn thành hành trình của họ, nhóm được hợp lại cho thử thách cuối cùng. Điều này có thể mang tính cạnh tranh hoặc hợp tác vì tất cả mọi người đều là người chiến thắng.

Đột Phá được trình bày chuyên nghiệp trong một định dạng menu có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với địa điểm, số đại biểu và các vấn đề kinh doanh cụ thể.

Kết quả học tập và phát triển

Đột Phá có thể là một nền tảng cho các kỹ thuật lập hồ sơ đội như Belbin hay Myers-Briggs, và một bài đánh giá chuyên sâu có thể rút ra nhiều kiến thức quan trọng khác, tuy nhiên, chúng ta thường thấy rằng kết quả hoạt động lên tiếng thay cho họ.

Trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, các đội tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của làm việc nhóm trong khi các cá nhân đánh giá cao cách mà các phong cách giao tiếp của họ có thể ảnh hưởng đến thành công của đội mình.

Corporate Social Responsibility ideas Corporate Social Responsibility Logo

Đột Phá được đánh giá là một nền tảng tuyệt vời dành cho việc học tập, thế còn việc cân nhắc đến một ‘sự kiện bằng hiện vật’ thì sao? Quyên tặng một sự kiện Đột Phá đầy đủ cho trường học, nhóm thanh niên hoặc bất kỳ quỹ từ thiện nào sẽ được thụ hưởng từ tính thích hợp giáo dục của thử thách này. Về phần mình, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình này với mức giá chiết khấu rất cao.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

  • Vui Vẻ & Động Lục
  • Lãnh Đạo Thực Hành
  • Lập Kế Hoạch Dự Án
  • Nhóm Động Lực Học
  • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc