Survival Team Building Outdoor Adventure

Sống sót! Một thử thách thú vị trong nghệ thuật sống còn

Tổng quan

  • 3 giờ - 8 giờ
  • Outdoors
  • Cạnh tranh
  • Tối thiểu: 10
  • Tối đa: 100

Xem ảnh

Xem video

Những thử thách ngoài trời khắc khổ thường ở giữa hư không!
Survival Logo

Bản tóm tắt chương trình

Cái khó ló cái khôn...một thử thách thú vị trong nghệ thuật sống còn, giữa hư không! Được thiết kế cho tối đa 25 nguời, cuộc thi này chắc chắn là thực, với bất kỳ ngóc ngách quanh co nào trên quả địa cầu này đều có thể được chọn làm địa điểm.

 

Bỏ lại phía sau sự tiện nghi thoải mái ở nhà, các đội phải nhanh chóng phát triển một cảm giác tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau. Nó đi thẳng vào những kỹ năng sống còn và khi năng lực đã tăng dần, thiết lập được nhận diện đội và tổ chức, tinh thần trong hàng ngũ sẽ bắt đầu được nâng lên!

Catalyst là đơn vị duy nhất mang các cảm giác sân khấu và giải trí vào trong những trải nghiệm, với nhiều kịch bản phức tạp được thêm vào như các thành phần thiết yếu - VUI VẺ!

Kết quả học tập và phát triển

Trong Sống Sót!, người tham gia sẽ được đưa ra khỏi môi trường thông thường của họ và được thử thách để học các kỹ năng mới. Các thành viên trong đội sẽ phát triển lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau cho những người khác trong nhóm, những người có phong cách làm việc đối lập với họ. Môi trường được kiểm soát và các hoạt động, mặc dù đầy thử thách, tuy nhiên vẫn đảm bảo rằng mọi người đều sẽ tham gia và hoàn thành hoạt động với ý thức thành tích cá nhân.

 

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

  • Khám Phá Sở Trường
  • Quản Lý Thay Đổi
  • Lãnh Đạo Thực Hành
  • Nhóm Động Lực Học
  • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc