Survival Team Building Outdoor Adventure

Sống sót! Một thử thách thú vị trong nghệ thuật sống còn

Tổng quan

  • 3 giờ - 8 giờ
  • Outdoors
  • Cạnh tranh
  • Tối thiểu: 10
  • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Những thử thách ngoài trời khắc khổ thường ở giữa hư không!
Survival Logo

Bản tóm tắt chương trình

Cái khó ló cái khôn...một thử thách thú vị trong nghệ thuật sống còn, giữa hư không! Được thiết kế cho tối đa 25 nguời, cuộc thi này chắc chắn là thực, với bất kỳ ngóc ngách quanh co nào trên quả địa cầu này đều có thể được chọn làm địa điểm.

Bỏ lại phía sau sự tiện nghi thoải mái ở nhà, các đội phải nhanh chóng phát triển một cảm giác tin tưởng và phụ thuộc lẫn nhau. Nó đi thẳng vào những kỹ năng sống còn và khi năng lực đã tăng dần, thiết lập được nhận diện đội và tổ chức, tinh thần trong hàng ngũ sẽ bắt đầu được nâng lên!

Catalyst là đơn vị duy nhất mang các cảm giác sân khấu và giải trí vào trong những trải nghiệm, với nhiều kịch bản phức tạp được thêm vào như các thành phần thiết yếu - VUI VẺ!

Kết quả học tập và phát triển

In Survival!, participants are taken out of their regular environment and challenged to learn new skills. Team members develop mutual trust and respect for the others in their group, many of whom will have opposing work styles to themselves. The environment is controlled and the activities, although challenging, ensure that everyone is involved and finishes the activity with a sense of personal achievement. 

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

  • Khám Phá Sở Trường
  • Quản Lý Thay Đổi
  • Lãnh Đạo Thực Hành
  • Nhóm Động Lực Học
  • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc