Knowing Me Knowing You Fun Icebreaker Activities

Biết Người Biết Ta Xây dựng mạng lưới và mối quan hệ

Tổng quan

  • 30 minutes - 1 giờ
  • Trong nhà
  • Cạnh tranh
  • Tối thiểu: 30
  • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Biết Người Biết Ta là một trò chơi khởi động thú vị, nơi các cá nhân thi đua nhau khám phá sự tương đồng giữa bản thân họ và những người khác để giành điểm cho đội của họ.
Knowing Me Knowing You Logo

Bản tóm tắt chương trình

Biết Người Biết Ta là một hoạt động xây dựng nhóm vui vẻ, làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới cũng như mối quan hệ trong nhóm của bạn.

Hoạt động bắt đầu với màn khởi động để phân chia những người tham gia vào các nhóm; từ đó, các cá nhân được giao nhiệm vụ tập hợp các đoàn thể doanh nghiệp và cá nhân với những người chơi khác nhiều nhất có thể để giành điểm cho nhóm của mình. Mô hình mang tính cạnh tranh và mảng trò chơi độc đáo giữ cho năng lượng luôn sôi động.

Tại những thời điểm quy định, các cá nhân sẽ trở về đội của mình, cộng điểm và nhận thêm chi tiết cho mục tiêu kế tiếp. 

Các cá nhân sẽ bắt đầu lại để tạo kết nối tác động mọi người trong căn phòng cho đến khi tiếng còi cuối cùng vang lên, điểm số sẽ được kiểm lại và các nhóm thắng cuộc sẽ được công bố!

Kết quả học tập và phát triển

Các mối quan hệ quan trọng và một lực lượng lao động được kết nối cao độ là tài sản quý giá của bất kỳ tổ chức nào. Biết Người Biết Ta giúp xây dựng nền tảng chung giữa các cá nhân, gọt giũa con đường chia sẻ thông tin và thực tiễn tốt nhất chắc chắn sẽ giúp cho những thành quả cốt yếu được cải thiện.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

  • Vui Vẻ & Động Lục
  • Kỹ Năng Thương Lượng
  • Mạng
  • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc