Mexican Railway Icebreaker Team Bonding Activities

Đường Sắt Mexico Xây dựng đường sắt và đua xe lửa

Tổng quan

 • 30 minutes - 2 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 10
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Đường Sắt Mexico bao gồm một sự thật cực kỳ đơn giản: làm việc theo nhóm không chỉ cần thiết để mang lại thành công, mà còn mang lại rất nhiều niềm vui!
Mexican Railway Logo

Bản tóm tắt chương trình

Đôi khi những khái niệm đơn giản nhất lại có tác động lớn nhất.

Trò chơi khởi động tuyệt vời này biến những tư duy hợp tác thành buổi hội nghị đột phá mạnh mẽ của sự cạnh tranh và sự khéo léo sáng tạo. Các nhóm hoạt động cùng nhau để lắp ráp hệ thống đường sắt phức tạp cạnh tranh với nhau trong bài kiểm tra quản lý thời gian, tài khéo léo và giao tiếp.

Sử dụng các vật liệu như dây rút kéo và que giấy, các nhóm hoạt động cùng nhau để xây dựng đường sắt từng phần một.

Sau khi chạy thử, các nhóm đua xe lửa đến đích bằng cách hợp tác và đồng bộ chuyển động của họ. Trò chơi này tạo ra một môi trường cho mỗi thành viên hòa hợp khi cố gắng vượt lên trong cuộc đua. Đây là một trò chơi nâng cao cách sắp xếp các kỹ năng quan trọng và giới thiệu nhanh cách suy nghĩ ở cả hai cấp độ cá nhân và đồng đội.

Kết quả học tập và phát triển

Trò chơi khởi động tuyệt vời này biến những tư duy hợp tác thành buổi hội nghị đột phá mạnh mẽ của sự cạnh tranh và sự khéo léo sáng tạo. Để thành công, các nhóm phải cần đến các kỹ năng quản lý thời gian, khéo léo và giao tiếp. Đường Sắt Mexico tạo ra một môi trường cho mỗi thành viên hòa hợp khi cố gắng vượt lên trong cuộc đua. Đây là một trò chơi nâng cao cách sắp xếp các kỹ năng quan trọng và giới thiệu nhanh cách suy nghĩ ở cả hai cấp độ cá nhân và đồng đội.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Khám Phá Sở Trường
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc