Tubular Tunes Fun Conference Games

Tubular Tunes Ống âm nhạc vui nhộn

Tổng quan

  • 10 minutes - 30 minutes
  • Indoors and Outdoors
  • Collaborative
  • Tối thiểu: 10
  • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Tập thể tham gia luyện tập buổi nhạc hội bằng cách dùng "Boomwhackers"
Tubular Tunes Logo

Bản tóm tắt chương trình

Tubular Tunes là bộ nhạc cụ gõ ở dạng cơ bản nhất. Nó hiệu quả về chi phí và đơn giản, âm nhạc thật sự và hòa âm nhóm có thể tạo ra chỉ trong vài phút. "Bộ nhạc cụ" là các ống nhựa sáng màu, bạn có thể gõ vào bất cứ vật gì và chúng sẽ tạo ra một nốt nhạc! Kết hợp nhiều người lại cùng với thật nhiều ống, bạn sẽ có phần hòa âm hoàn hảo với rất nhiều niềm vui - và đây là một minh chứng tuyệt vời cho cách làm việc theo nhóm!

Kết quả học tập và phát triển

Chương trình truyền cảm hứng, chương trình phá băng cũng như chương trình xây dựng đội ngũ - tất cả đều trong một, Ống Âm Nhạc Vui Nhộn nhanh chóng biến bất kỳ nhóm nào thành một ban nhạc bộ gõ thổi đầy đủ. Kết quả cuối cùng cho thấy một đội thật sự đạt được nhiều hơn tổng nỗ lực của từng cá nhân. Những người tham gia kết thúc hoạt động trong một tâm trạng tích cực và dễ tiếp thu, tràn đầy năng lượng và vui vẻ như một đội với một sự tập trung chung.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

  • Hợp Tác Liên Chức Năng
  • Tăng Cường Hội Nghị
  • Vui Vẻ & Động Lục
  • Kích Thích Sáng Tạo
  • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc