Hands On Canvas Creative Team Challenges Design Games

Bức Vẽ Thực Tế Báo cáo thể trạng cá nhân nhanh và vui nhộn

Tổng quan

 • 10 minutes - 20 minutes
 • Indoors and Outdoors
 • Collaborative
 • Tối thiểu: 10
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Bức Vẽ Thực Tế là một trò chơi khởi động "tìm hiểu về bản thân" có tác động mạnh mẽ, đảm bảo phá vỡ những rào cản xã hội và thúc đẩy tư duy tích cực cho những ngày kế tiếp.
Hands on Canvas Logo

Bản tóm tắt chương trình

Khi đến đây, người tham gia được mời xắn tay áo lên, chọn một màu sắc và lăn một bàn tay vào lớp sơn nước mỏng. Để khô và phủ chất nhuộm, mọi người được khuyến khích đặt tay vào bất cứ vị trí nào trên khung tranh trắng khổng lồ. Sau khi vệ sinh nhanh chóng, mọi người dùng bút lông để kết thúc tác phẩm của mình.

Bức tranh hoàn thiện có thể được trưng bày trong suốt buổi họp như là một đề tài để bàn luận và mang về văn phòng của bạn như một lời phát biểu lâu dài của sự thống nhất.

Kết quả học tập và phát triển

Trải nghiệm tập thể giúp thắt chặt những mối quan hệ. Tính chất "vấy bẩn" thực tiễn của trải nghiệm này mang lại sân chơi bình đẳng, khuyến khích những cuộc đối thoại tự nhiên và động thái hỗ trợ. Bằng cách mở rộng lòng bàn tay, tất cả những người tham gia đã có thể "đăng nhập" vào một ngày với những hoạt động hợp tác ấn tượng.  

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Mạng
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc