Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời Tạo ra một tác phẩm nghệ thuật không gian 3 chiều

Tổng quan

 • 2 giờ - 3 giờ
 • Trong nhà
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 6
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Truyền cảm hứng sáng tạo và sự đoàn kết khi đội của bạn được thử thách tạo ra một tác phẩm nghệ thuật không gian 3 chiều để trưng bày trong triển lãm điêu khắc.
Gallery Greats Logo

Bản tóm tắt chương trình

Từ tác giả của Bức Tranh Lớn, hoạt động xây dựng nhóm dựa trên nghệ thuật hàng đầu trong thế giới doanh nghiệp, cùng với hướng dẫn mới nhất trong sự sáng tạo tổng thể: Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời.

Một ngành công nghiệp lần đầu tiên, Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời mang những cơ hội độc đáo đến cho các đại diện thiết kế và tạo ra một loạt các tác phẩm nghệ thuật không gian ba chiều.

Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời là một trải nghiệm thú vị, 3 lớp, thử thách các cá nhân, đội và cả nhóm. Một khi các cá nhân đã chọn tác phẩm điêu khắc của họ, họ làm việc theo nhóm để đạt được mục đích với ràng buộc thời gian trong quá trình tạo tác. Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời đạt cực điểm với toàn bộ nhóm đến cùng nhau để xem trưng bày phong cách thư viện nghệ thuật.

Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời được thiết kế đặc biệt với định dạng linh hoạt và 10 loại tác phẩm nghệ thuật ba chiều độc đáo, có thể được chỉnh sửa để phù hợp với bất kỳ chủ đề nhóm hoặc hội nghị nào.

Sử dụng Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời để khám phá các giá trị công ty, chẳng hạn như thúc đẩy tư duy khéo léo và giàu trí tưởng tượng với “Hình siêu lập phương”; củng cố tính toàn vẹn với “Mắt thấy tai nghe”; hoặc tăng cường giá trị chia sẻ của làm việc nhóm với “Tính lưu động”.

Tại sao lại là Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời?

Định dạng thực tế thử thách các đại diện của bạn sử dụng sáng tạo thể chất của họ và trực tiếp chạm vào. Nó tăng cường mối quan hệ giữa các đại diện khi họ quyết định theo cá nhân, sau đó giao tiếp mặt đối mặt theo đội, và sau cùng là cả toàn nhóm.

Kurtzman cho biết mục đích chung là “khi một lãnh đạo kết hợp một nhóm, một đội hoặc một cộng đồng thành một tập thể sáng tạo, năng động, dũng cảm và gần như bất khả chiến bại”.

Hãy để cho đội của bạn đạt được những thành quả này cùng với Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời!

Kết quả học tập và phát triển

Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời được thiết kế đặc biệt với định dạng linh hoạt và 10 loại tác phẩm nghệ thuật 3 chiều độc đáo, có thể được chỉnh sửa để phù hợp với bất kỳ nhóm hoặc chủ đề hội nghị nào. Sử dụng Phòng Trưng Bày Tuyệt Vời để khám phá các giá trị công ty, chẳng hạn như thúc đẩy tư duy khéo léo cũng như tư duy giàu trí tưởng tượng với "Khối siêu lập phương", củng cố tính toàn vẹn với "Trải nghiệm thực tế", hoặc tăng cường giá trị sẻ chia của việc làm việc nhóm với "Di động".

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc