Flat Out Sleigh Ride Team Building Christmas Fun

Đua Hết Tốc Lực: Đi Xe Trượt Các nhóm dựng, thiết kế và đua xe trượt

Tổng quan

 • 1 giờ - 2 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 20
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Mở ra một cách tiếp cận mới mẻ cho bữa tiệc Giáng sinh với thử thách nhóm liên quan đến lễ hội kết hợp sự sáng tạo và giao tiếp
Flat Out Sleigh Ride Logo

Bản tóm tắt chương trình

Đua Hết Tốc Lực: Đi Xe Trượt mang đến cho mọi người cơ hội hợp tác để tạo ra chiếc xe trượt tuyết đặc biệt nhất cho ông già Noel.

Mỗi nhóm được khuyến khích làm việc hòa hợp với nhau và biến tấm bìa cứng "dẹp phẳng" thành một chiếc xe trượt tuyết được thiết kế hoàn hảo, sử dụng sức mạnh tuần lộc của mọi người.

Mặc dù kế hoạch chi tiết đã được cung cấp, nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng! Cần phải lên kế hoạch cẩn thận và làm việc theo nhóm để đạt được thành công. Sau khi việc tạo dựng hoàn thành, các nhóm sẽ trang hoàng cho chiếc xe trượt của mình bằng những món đồ trang trí Giáng sinh.

Thử thách kết thúc với một cuộc đua, nơi các nhóm thể hiện sức mạnh tuần lộc của họ và chứng minh năng lực tại điểm dừng khi tất cả các nhóm đua nhau giành lợi thế trong việc trao đổi trang phục mang tính chất quyết định

Đua Hết Tốc Lực: Đi Xe Trượt là một trải nghiệm thú vị giúp mọi người phát huy tối đa khả năng của mình, khuyến khích sự khéo léo, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

Kết quả học tập và phát triển

Đua Hết Tốc Lực Đi Xe Trượt là một trải nghiệm sẻ chia đáng nhớ và vui nhộn, mang lại những điều tốt nhất cho mọi người cũng như khuyến khích sự khéo léo, hợp tác và khả năng cạnh tranh tốt. Đua Hết Tốc Lực Đi Xe Trượt kiểm tra kỹ năng giao tiếp, hợp tác và sức sáng tạo của mọi người nhằm tạo ra một chiếc xe trượt tuyết hoàn hảo dành cho ông già Noel. Đây là một cách tuyệt vời để đoàn kết các đội của bạn trong bữa tiệc Giáng Sinh hoặc sự kiện cuối năm.

 

Corporate Social Responsibility ideas Corporate Social Responsibility Logo

Cân nhắc việc cung cấp đồ chơi có thể gói lại là một phần của chương trình. Sau khi sử dụng trong cuộc đua xe trượt, mọi người có thể quyên tặng đồ chơi đó cho các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc