Đua Hết Tốc Lực: Thử Thách Xe Ngựa Các đội xây dựng và đua xe ngựa hết tốc lực

Tổng quan

 • 1 giờ - 2 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 20
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Những người tham gia tạo dựng các xe ngựa bằng giấy carton kích thước như thật để chuẩn bị cho đêm chung kết phong cách của Ben Hur
Flat Out Chariot Logo

Bản tóm tắt chương trình

Các đội được khuyến khích tập hợp lại với nhau trong thử thách đầy cảm hứng này, kết hợp các kỹ năng sáng tạo và giao tiếp. Đua Hết Tốc Lực — Thử Thách Xe Ngựa kiểm tra các kỹ năng giao tiếp, cộng tác và sự sáng tạo của các thành viên để tạo ra một chiếc xe ngựa Roman hoặc Celtic quy mô đầy đủ — chống lại thời gian và chống lại nhau. Làm việc với các kế hoạch đã được cung cấp, mỗi đội phải tập hợp lại để biến một bộ các vật liệu ‘lắp ráp’ thành các xe đua bằng giấy carton tối thượng — máy móc và sức mạnh con người vận hành hài hòa cùng nhau. Thử thách bao gồm một cuộc đua, nơi các đội đánh xe ngựa của họ trong một cuộc thi tốc độ và kỹ năng, hoặc một cuộc diễu hành theo chủ đề đấu sĩ trong một bầu không khí để cạnh tranh với nhau tại sân vận động Circus Maximus. Một trải nghiệm thú vị mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các thành viên và khuyến khích sự khéo léo, hợp tác cũng như khả năng cạnh tranh tốt.

Kết quả học tập và phát triển

Đua Hết Tốc Lực: Thử Thách Xe Ngựa kiểm tra các kỹ năng giao tiếp, sự hợp tác và sức sáng tạo nhằm tạo ra một bộ mô hình cuối cùng chống lại thời gian và chống lại nhau. Các đội cần lên kế hoạch cẩn thận và làm việc theo đội để thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, các đội sẽ phải đối mặt với các thử thách và nhiệm vụ phụ trước khi xe ngựa được hoàn thành. Thử Thách Xe Ngựa truyền cảm hứng cho sự sáng tạo và là một trải nghiệm sẻ chia thú vị, chúng sẽ được phản ánh lâu dài sau sự kiện.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc