Phản Ứng Dây Chuyền Tạo một chuỗi những tác động nối tiếp với quy mô n

Tổng quan

 • 2 giờ - 8 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 10
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Thử thách khả năng sáng tạo, quản lý dự án và kỹ năng làm việc theo nhóm trong việc thiết kế và xây dựng một chuỗi nối tiếp tác động từ các vật liệu tái chế. Tác động mạnh - ảnh hưởng lớn!
chain reaction logo

Bản tóm tắt chương trình

Động lực của nhóm và việc quản lý nguồn nhân lực được đưa vào thử nghiệm trong giai đoạn lập kế hoạch vì việc thiết kế được chia làm nhiều phân đoạn nhỏ, yêu cầu cần có cả nguồn nhân lực và tài sản vật chất để chia thành các nhóm hoạt động nhỏ hơn. Các giai đoạn xây dựng và kiểm tra yêu cầu phải có sự phối hợp không chỉ giữa các nhóm, mà còn giữa những kỹ năng kỹ thuật riêng biệt và chiến lược quản lý dự án vì các nhóm sẽ đối mặt với thử thách cuối cùng của họ - mỗi chức năng hợp thành và kết nối giữa chúng có tạo ra được chuỗi nối tiếp của nguyên nhân và hệ quả?

Sau khi hoàn thành, nhóm đầu tiên sẽ khởi động Phản Ứng Dây Chuyền của họ, hành động này sẽ tạo nên sự sáng tạo lần lượt cho các nhóm kế tiếp cho đến khi một Phản Ứng Dây Chuyền khổng lồ được hoàn thành vòng quanh căn phòng.

Bạn có thể chọn thêm yếu tố cạnh tranh như các nhóm sẽ được cộng thêm điểm dựa trên sự cải tiến và chức năng để trở thành nhóm thắng cuộc.

Đoạn video nổi bật về Phản Ứng Dây Chuyền của các bạn có thể xem cùng đồng nghiệp, bạn bè và gia đình như một lời nhắc nhở về một sự kiện vui chơi và thành công trong việc hợp tác đoàn thể.

Kết quả học tập và phát triển

Phản Ứng Dây Chuyền đang nhanh chóng trở thành sự kiện xây dựng nhóm tối thượng đòi hỏi kỹ năng quản lý dự án thành thạo để thiết kế và xây dựng một chuỗi phản ứng nối tiếp phức tạp. Những hoạt động này sẽ dẫn đến màn chung kết cuối cùng thú vị, nơi tất cả những tác phẩm sáng tạo được kết hợp cùng nhau để hoàn thành mục tiêu chung một cách thật tuyện vời.

Sử dụng hoạt động xây dựng nhóm đầy thử thách này để phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý dự án, đồng thời kích thích sự sáng tạo và đổi mới.

Phản Ứng Dây Chuyền mô phỏng một dự án thực tế, các nhóm bị hạn chế bởi thời gian và nguồn lực. Dựa vào các kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và giao tiếp, các nhóm phải hoạt động cùng nhau một cách hiệu quả trong giai đoạn sáng tạo để tạo ra mục tiêu thực tế. Liệu tham vọng có vượt qua được khả năng?

Bạn yêu thích sự kiện này? Bị hạn chế về thời gian và không gian - hãy tham khảo Phản Ứng Dây Chuyền - Table Top!

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Kiểm soát ngân sách
 • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp
 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Doanh Nghiệp
 • Khám Phá Sở Trường
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc