Bean Around The World teambuilding activity

Cà Phê Trên Toàn Thế Giới Trò chơi cạnh tranh buôn bán Cà phê

Tổng quan

 • 1 giờ - 2 giờ
 • Trong nhà
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 12
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Trò chơi mô phỏng kinh doanh với nhịp độ nhanh, sôi động và kích thích tư duy cao với việc tập trung vào quản lý quan hệ với khách hàng.
Bean Around the World Logo

Bản tóm tắt chương trình

Bạn còn nhớ thời điểm khi chỉ có hai loại cà phê... đen hoặc sữa? Hiện tại, cũng như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, tình hình phức tạp hơn hẳn. Cà phê là một phụ kiện "phải có" trong lối sống, người tiêu dùng có phạm vi hương vị và quyền chọn lựa ngày càng mở rộng từ sự lựa chọn mang tính cạnh tranh cao của các cửa hàng và thương hiệu.

Điều này đã khiến cho việc kinh doanh cà phê trở nên sôi động. Từ Kenya cho tới vùng Caribbean, và từ Brazil đến đảo Borneo, thành công trong ngành kinh doanh cà phê đòi hỏi nguồn tin tức thị trường hoàn hảo và dịch vụ tuyệt vời, kết hợp với khả năng phản ứng nhanh trước xu hướng và thị hiếu tiêu dùng luôn luôn thay đổi.

Với Cà Phê Trên Toàn Thế Giới, các nhóm đóng vai trò là các nhà kinh doanh cà phê trong việc cung cấp chuỗi cung ứng từ nhà sản xuất đến cửa hàng và cuối cùng là đến tay người tiêu dùng luôn thay đổi. Trò chơi cạnh tranh này thật sự nắm bắt được bản chất của các nhóm kinh tế mới và tập trung vào các vấn đề như: thành công ngắn hạn so với chiến lược lâu dài, quản lý rủi ro, đàm phán thành công, quản lý nhà cung cấp và nhu cầu khách hàng trong một chuỗi cung ứng phức tạp và sức mạnh của nguồn thông tin tốt.

Cà Phê Trên Toàn Thế Giới là một trò chơi kinh doanh sôi nổi và mang tính kích thích tư duy nhằm khuấy động và tạo năng lượng trong bất kỳ chương trình hội nghị nào và đưa ra những ý tưởng mới mẻ cũng như các phương pháp tiếp cận trong kinh doanh. Thêm một nhận xét và nghiên cứu phân tích, bạn sẽ có một cuộc hội nghị hoàn hảo có thể xây dựng cam kết mạnh mẽ và tập trung vào khách hàng. Còn cách nào hay hơn để có thể mở đầu giờ nghỉ bằng tách cà phê?

Kết quả học tập và phát triển

Sự can thiệp này đã được xây dựng cẩn thận để phá vỡ những cản trở tiêu cực trong tâm lý và đảm bảo sự hợp tác giữa các nhóm làm việc với cùng một mục đích. Người tham gia được trải nghiệm những tác động thay đổi thị trường, xây dựng các chuỗi cung ứng và mở mang sự hiểu biết của họ về những yêu cầu của khách hàng. Cà Phê Trên Toàn Thế Giới cho thấy rõ ràng tầm quan trọng của việc thu thập thông tin, thái độ thích ứng, hiểu biết thị trường và giá trị hàng hóa. Các nhóm đều mua và bán để tối đa hóa phần thưởng của họ, trải nghiệm cả hai mặt của sự cân bằng khách hàng.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Kiểm soát ngân sách
 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc