Silk Road Team Building Corporate Games

Con Đường Tơ Lụa Trò chơi đàm phán với nhịp độ nhanh

Tổng quan

 • 45 minutes - 2 giờ
 • Trong nhà
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 12
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Một trò chơi thú vị với nhịp điệu nhanh và có chủ đề hấp dẫn, khám phá các kỹ năng thương lượng, thu thập thông tin và mạng lưới.
Silk Road Logo

Bản tóm tắt chương trình

Mỗi nhóm đóng vai trò là cộng đồng thương mại tại các thành phố dọc theo lộ trình Con Đường Tơ Lụa lịch sử.

Mục tiêu của họ là làm giàu bằng cách xây dựng các mối quan hệ với các nhà buôn khác, đồng thời dùng mưu mẹo để thu thập những thông tin thị trường quan trọng.

Từ Istanbul đến Tây An, tất cả hàng hóa từ phía đông và phía tây đều được mặc cả; đá quý, vàng, gia vị kỳ lạ, thảm và dĩ nhiên là tơ lụa được trao đổi qua tay trong bầu không khí thị trường cổ phiếu chi phí cao.

Trò chơi không chỉ mang lại nhiều điều thú vị! Mấu chốt của hoạt động này là tập trung vào việc gây dựng niềm tim và tạo ra giải pháp đôi bên cùng có lợi, phương thức giải quyết những vấn đề này của các nhóm là chìa khóa đến với thành công của họ.

Con Đường Tơ Lụa là một trò chơi mang nhiều phương diện; nó thu hút sự chú ý của người tham gia ngay lập tức và đặc biệt thành công như là một sự kiện sẽ phá vỡ rào cản, hợp nhất các đội đồng thời củng cố những nguyên tắc quan trọng trong quản lý quan hệ khách hàng.

Kết quả học tập và phát triển

Trò chơi mới lạ này kêu gọi các nhóm làm việc cùng nhau và giải quyết những trở ngại không lường trước với các kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập chiến lược và kỹ năng quản lý rủi ro của họ. Một chương trình tuyệt vời để xây dựng cam kết thực sự cho việc lập kế hoạch chiến lược và học tập về sức mạnh của những thông tin tốt. Thêm một phiên đánh giá và phân tích là bạn đã có một hội nghị hoàn hảo nhằm củng cố cam kết và tập trung vào khách hàng.

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc