Talent Scout Team Building Games

Do Thám Tài Năng Đưa mọi người vào nhóm phù hợp với họ

Tổng quan

 • 10 minutes - 1 giờ
 • Trong nhà
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 12
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Một hoạt động gắn kết với nhịp độ nhanh tìm đúng tài năng với nhu cầu của khách hàng
Talent Scout Logo

Bản tóm tắt chương trình

Một hoạt động gắn kết vui nhộn với nhịp độ nhanh. Thử thách rất đơn giản; nhận một bản tóm tắt dự án và tập hợp nhóm với tất cả những thành viên phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các nhóm sẽ sớm nhận ra rằng có sự cạnh tranh về kỹ năng và có nhiều sắp đặt khác nhau giữa các nhà cung cấp và khách hàng.

Kết quả học tập và phát triển

Thay đổi cách quản lý và thương lượng có hiệu quả được khám phá ra trong trò chơi mô phỏng kinh doanh với nhịp độ nhanh này. Hàng loạt tóm tắt dự án đòi hỏi cơ cấu nhanh chóng một loạt những tài năng phù hợp. Những người tham gia liên tục giám sát tỷ suất ROI (Tỷ suất hoàn vốn đầu tư) trong khi xây dựng mối quan hệ tin cậy đưa đến thành công. Kết quả chất lượng bắt nguồn từ sự cân bằng giữa thương lượng có hiệu quả và tốc độ đưa ra thị trường.

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Kiểm soát ngân sách
 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Doanh Nghiệp
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc