innovative team building ideas

Trò Chơi Sáng Tạo Toàn Cầu Trò chơi phong cách Rồng Đen

Tổng quan

 • 45 minutes - 2 giờ
 • Trong nhà
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 18
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có thể là người sáng tạo! Tạo ra những sáng kiến mới theo đội trong một môi trường sáng tạo - khởi nghiệp và đầu tư!
Global Innovation Game Logo PNG

Bản tóm tắt chương trình

Tổ chức: Các thẻ bài đã được xử lý cho mỗi đội, đảm bảo kết hợp được cả các thẻ Mục tiêu, Kỹ thuật và Dữ liệu.

Sáng tạo: Sau đó, các thành viên trong đội sẽ chọn mỗi màu một thẻ và tạo ra hoặc một Mục tiêu, Dịch vụ hoặc Công cụ thông minh.

Xác nhận: Mỗi đội sẽ chọn ý tưởng hay nhất từ bàn của họ, xác nhận ý tưởng đội đã chọn và tạo ra một ý tưởng khởi nghiệp trong vòng 2 phút, su đó mang đến phòng.

Khởi nghiệp: Tất cả các đội sẽ lập dự án khởi nghiệp và mang đến phòng.

Đầu tư: Sau đó, các đội đầu tư với chủ ngân hàng của chúng tôi bằng cách đặt tiền trò chơi vào ý tưởng mà họ thích nhất.

Kết quả học tập và phát triển

Trò Chơi Sáng Tạo Toàn Cầu đã được phát triển dựa trên sự cần thiết để tránh xa khỏi các thiết bị công nghệ hàng ngày. Thế hệ thiên niên kỷ của chúng ta đã truyền cảm hứng cho sự sáng tạo này. Trò Chơi Sáng Tạo Toàn Cầu mang lại những giá trị cơ bản, giúp mọi người cởi mở trò chuyện, cải cách và sáng tạo ra các ý tưởng mà không cần sự trợ giúp của các công cụ tìm kiếm, PowerPoint và màn hình. Trò chơi này là một sự kiện vui nhộn và bổ ích nhằm khuyến khích sự sáng tạo và dành những phần thưởng cho những người sáng tạo nhất.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Doanh Nghiệp
 • Khám Phá Sở Trường
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Mạng
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc