Making the News Team Building Reporter Fun Game

Làm Tin Tức Đóng vai trò của một đội tin tức

Tổng quan

 • 2 giờ - 3 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 20
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Các đội báo cáo hội nghị của ngày và phát hành trang bìa của riêng họ
Making the News Logo

Bản tóm tắt chương trình

Làm Tin Tức...2 đến 3 giờ đồng hồ, các đội sẽ tạo ra "tin tức trang bìa", với thử thách xây dựng nhóm vượt ra ngoài tiêu đề và tiếp cận câu chuyện thực về thông điệp hội nghị của bạn. Thử thách xây dựng nhóm thú vị, nhịp độ nhanh và tràn đầy năng lượng sẽ đưa đội của bạn thoát khỏi vùng thoải mái của họ và đặt họ vào thế giới xuất bản báo chí. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản.

Tất cả các đội phải tạo ra trang bìa báo báo cáo về hội nghị của ngày. Nhưng các đội sẽ phải làm nhiều hơn. Họ sẽ phải đặt tên cho tờ báo của họ, hoàn thành một số bài viết, tạo ra một bộ phim hoạt hình, thiết kế quảng cáo và thậm chí viết một 'bài dự báo kinh doanh'.

Đây sẽ là một trải nghiệm chia sẻ mạnh mẽ sẽ làm cho các đại diện tư duy và nói về nơi mà doanh nghiệp đang hướng tới - và là điều mà bạn sẽ nhớ rất lâu sau sự kiện này.

Kết quả học tập và phát triển

Một giải pháp hấp dẫn để củng cố nội dung hội nghị của bạn hoặc khám phá các vấn đề kinh doanh phù hợp. Làm Tin Tức tập trung vào sự sáng tạo tập thể vào bất cứ điều gì liên quan đến công ty của bạn, như quản lý những thay đổi, hình dung về tương lai, khẳng định giá trị công ty hoặc đặt câu hỏi một cách thông minh về các chính sách và thực tiễn công ty. Quản lý dự án tốt là cần thiết để đáp ứng thời hạn chặt chẽ trong suốt chương trình. Sự sáng tạo của mỗi nhóm được hiển thị tại địa điểm hoạt động và có thể được đưa trở lại nơi làm việc để hình thành một lộ trình cho các hành động trong tương lai.

Corporate Social Responsibility ideas Corporate Social Responsibility Logo

Hoạt động này thường yêu cầu mọi người dự báo tin tức trong tương lai. Nó đại diện một phương tiện hữu ích để khám phá các thành phần của tuyên bố CSR của bạn: dự đoán 'tin tức ngày mai' cung cấp một bảng âm thanh tuyệt vời dành cho người tham gia khám phá tác động của họ đến môi trường và nên thực hiện những bước nào để duy trì một chính sách CSR đã cam kết.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Nhận Biết Thương Hiệu
 • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhìn Về Tương Lai

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc