How The West Was Won Leadership Team Building GAmes

Miền Tây Giành Chiến Thắng Như Thế Nào Trò chơi kinh doanh miền Tây hoang dã đầy hành độn

Tổng quan

 • 2 giờ - 3 giờ
 • Trong nhà
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 50
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Một bối cảnh thú vị để khám phá khả năng Lãnh đạo, Quản lý rủi ro và Triển khai chiến lược

Bản tóm tắt chương trình

Một sự kiện xây dựng nhóm trong nhà, theo chủ đề ngoạn mục xung quanh các gia đình tiên phong của miền Tây hoang dã tuyệt vời. Đặt bối cảnh ở thành phố Dodge vào những năm 1860, Miền Tây Giành Chiến Thắng Như Thế Nào là một thử thách đầy hành động, nơi mà các đại diện của mỗi đội đại diện cho một gia đình chăn nuôi gia súc.

Trò chơi tập trung vào triển khai chiến lược và quản lý rủi ro thông qua kế hoạch 4 năm. Chu kỳ kinh tế của trò chơi này phản ánh những biến động quá quen thuộc đã trải nghiệm trong thế giới kinh doanh ngày nay. Miền Tây Giành Chiến Thắng Như Thế Nào là không bình đẳng trong lĩnh vực của nó. Một trong những sự kiện hiếm hoi được thiết kế để làm nổi bật các vấn đề kinh doanh trọng yếu nhưng theo cách giải trí. Đó là một trò chơi kinh doanh mà mọi người sẽ không bao giờ quên!

Kết quả học tập và phát triển

How The West Was Won is a hugely successful experiential business game that brings out the skills of strategic planning, negotiation, networking and leadership in an unforgettable experience. With a myriad choices available and a wide range of possible outcomes decisions have to be taken as a team. Trust and an efficient reporting procedure are imperative.  Teams must have a flexible, agile plan and the ability to refine strategies at a moments notice. Quite simply, the winning team will be the one that ends up with the biggest fortune at the end of the game. 

Corporate Social Responsibility ideas Corporate Social Responsibility Logo

Miền Tây Giành Chiến Thắng Như Thế Nào giống như ‘Cuộc sống thứ hai’ của lịch sử. Ma trận trò chơi phức tạp tạo ra một môi trường chung nơi mà những người tham gia chịu trách nhiệm cho hành động của chính họ. Catalyst có thể điều chỉnh nội dung nhằm nâng cao nhận thức về thực tiễn doanh nghiệp bền vững và có đạo đức. Khách hàng đã sử dụng nó như nền tảng để khám phá các nguyên tắc riêng của họ, giá trị mà họ tạo ra cho xã hội, các tác động môi trường, sử dụng các nguồn lực và ảnh hưởng của họ đến cuộc sống của nhân viên.

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Kiểm soát ngân sách
 • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp
 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Nhóm Động Lực Học

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc