Speak Up Speak Out Interactive Business Game

Thể Hiện Quan Điểm Xem xét sứ mệnh, giá trị và tầm nhìn của công ty

Tổng quan

 • 1 giờ - 3 giờ
 • Trong nhà
 • Collaborative
 • Tối thiểu: 8
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Người tham gia chiếm quyền sở hữu các giá trị tổ chức của bạn bằng cách sử dụng nền tảng tương tác này để chia sẻ, sắp xếp và lên kế hoạch cùng nhau như một đội.
Speak Up Speak Out Logo

Bản tóm tắt chương trình

Để nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh, đội của bạn cần có sự hiểu biết và tham gia vào sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị công ty. Tuy nhiên, việc làm cho nhân viên của bạn sống theo giá trị của công ty là một thử thách thường xuyên phải đối mặt của nhiều tổ chức.

Câu trả lời là Thể Hiện Quan Điểm, nơi các đại diện khám phá và nắm quyền sở hữu các giá trị của công ty và các nhân tố thành công cốt yếu. Một loạt các báo cáo kích thích tư duy được đưa ra để thảo luận, ví dụ: “Phải là một người chơi trong đội”, “Bất chấp để giành chiến thắng”, hoặc “Không chỉ là một nét đặc sắc mà là một phong cách sống”.

Những người tham gia chỉ ra mức độ đồng ý và không đồng ý với các báo cáo và nêu rõ lý do cho ý kiến của họ. Điều này tạo ra một buổi thảo luận mà mỗi thành viên lần lượt dẫn đầu, đảm bảo rằng mọi người đều có tiếng nói.

Thể Hiện Quan Điểm thử thách đội của bạn để làm thấm nhuần những ứng dụng thực tiễn về các giá trị của công ty và mang đến một sự hiểu biết về cách sử dụng và triển khai các giá trị trong mọi tình huống làm việc hàng ngày.

Cách tiếp cận tương tác cao và hấp dẫn của chúng tôi mang lại những kết quả vượt xa ra ngoài phòng họp, tạo ra một điểm tham chiếu tuyệt vời để hướng dẫn các hành động trở lại nơi làm việc.

Bạn muốn các giá trị có ý nghĩa thực sự đến đội ngũ nhân viên của bạn? Thể Hiện Quan Điểm.

Tại sao lại là Thể Hiện Quan Điểm?

 • Cơ hội để nội bộ hóa các Giá Trị Công Ty.
 • Tăng cường khả năng giao tiếp mạnh mẽ giữa các đội.
 • Thiết lập bối cảnh của các giá trị từ góc độ bản thân, đội và tổ chức.
 • Nền tảng dành cho các đại diện để củng cố các ý tưởng về làm việc nhóm.
 • Khám phá những ý tưởng và giá trị chung.

Kết quả học tập và phát triển

Một hoạt động thảo luận hoàn toàn tùy biến và tập trung nơi các thành viên trong đội được mang đến một nền tảng để đưa ra quan điểm của họ. Thể Hiện Quan Điểm thúc đẩy giao tiếp mạnh mẽ vì những người tham gia có cơ hội để nói và lắng nghe khi họ thử thách lẫn nhau. Một loạt các ứng dụng bao gồm việc đồng hóa sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị; chiến lược dịch vụ khách hàng; chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và khám phá văn hóa công ty. Thảo luận được hợp nhất thành định dạng Kim Cương 9, cung cấp các kế hoạch hành động có trách nhiệm và ràng buộc thời gian cho 3, 6, 9 tháng trong tương lai.

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Nhận Biết Thương Hiệu
 • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp
 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Khám Phá Sở Trường
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm
 • Nhìn Về Tương Lai

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc