Arabian Market Team Building Game

Thị Trường Ả Rập Cạnh tranh trong kinh doanh để tối đa hóa sự thịnh

Tổng quan

 • 30 minutes - 2 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 12
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Thị Trường Ả Rập là một trò chơi tăng tốc thu thập thông tin, mặc cả và xây dựng sự tin cậy
Arabian Market teambuilding logo

Bản tóm tắt chương trình

Thử thách diễn ra tại Trucial States vào những năm 1800. Các gia đình đàm phán để nâng cao thịnh vượng, buôn bán quả chà là, lạc đà, cá, gia vị, ngọc trai, nước, tiền và tất cả thông tin quan trọng.

Đây là một thử thách thú vị và mang tính tương tác, được hỗ trợ bởi việc giao tiếp, củng cố mạng lưới và tầm quan trọng của các mối quan hệ tích cực.

Chia thành các "gia đình" và được trang bị một túi hàng hóa kinh doanh liên quan đến Ả Rập, các nhóm được thử thách với mục tiêu tối đa hóa sự thịnh vượng của gia đình. Họ sẽ cần phải tìm hiểu nhu cầu của những gia đình khác bằng cách dùng kỹ năng đặt câu hỏi và thương lượng. Hoạt động với giải pháp đôi bên cùng có lợi sẽ rất cần thiết để thành công.

Việc củng cố thông tin chỉ có lợi khi được chia sẻ. Kết quả cực kỳ khách quan và số điểm cuối cùng phản ánh sự tương tác và tiếp cận của các nhóm.

Sự kiện Thị Trường Ả Rập tối đa hóa sự tương tác mạng lưới và hiểu rõ giá trị thông tin.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Dịch Vụ Khách Hàng
 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Mạng
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc