Thai Traders Team Building Activities for the Office

Thương Nhân Thái Lan Nhấn mạnh lòng tin, giá trị mạng lưới và giá trị t

Tổng quan

 • 2 giờ - 3 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 20
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Thương Nhân Thái Lan là một trò chơi tăng áp về thu thập thông tin, mặc cả và xây dựng lòng tin.
Thai Traders Logo

Bản tóm tắt chương trình

Mỗi đội đóng vai các thành viên của một bộ tộc Thái với tài sản và thông tin để buôn bán. Mục tiêu của họ là để tích lũy hàng hóa khi họ tạo dựng các mối quan hệ, đối phó với các bộ tộc và các thương nhân khác. Những cuộc đàm phán không khoan nhượng, tư duy sáng tạo và lập kế hoạch chiến lược nhằm làm cho bộ tộc trở nên giàu có nhất trong thành phố.

Kết quả học tập và phát triển

Một hoạt động thông minh và nhanh nhẹn nơi mà các đội sẽ đàm phán và kinh doanh để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Mặc dù, đây là một hoạt động mang tính cạnh tranh, song các đội thành công nhất là các đội hợp tác tốt với những đội khác để tạo ra các thành quả đôi bên cùng có lợi, đồng thời tập trung vào các kết quả cốt yếu của riêng họ. Trong suốt quá trình đánh giá, các chiến lược giành chiến thắng sẽ được chia sẻ và các kiến thức phù hợp sẽ được áp dụng vào công việc.

Xem ảnh

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Mạng
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc