The Domino Effect Team Building Collaboration Games

Hiệu ứng Domino Tạo ra một kiệt tác domino khổng lồ

Tổng quan

 • 30 minutes - 1 giờ
 • Indoors and Outdoors
 • Cạnh tranh
 • Tối thiểu: 6
 • Tối đa: 150

Xem ảnh

Xem video

Bức tranh thực sự thú vị về kĩ năng hợp tác và lên kế hoạch giao tiếp
The Domino Effect Catalyst Team Building

Bản tóm tắt chương trình

Ai sẽ chắc tay hơn? Có ý tưởng tuyệt vời hơn cho sáng tạo và đổi mới? Đội của bạn liệu có thể đảm bảo rằng tất cả mọi nhân tố sẽ làm việc hiệu quả? Sẽ là ý hay nếu các bạn thử nghiệm trước sự kiện chính thức!

Mỗi đội sẽ nhận nhiệm vụ tạo ra một kiệt tác Domino khổng lồ của chính mình, với sự tinh tế và phóng tác riêng.

Bước đầu của hoạt động sẽ yêu cầu các đội thi đấu để giành được những đồ vật khác nhau cần cho cấu trúc Domino của họ, ví dụ như: bóng đèn, sách, bóng, và đinh ghim. Việc các đội hoạt động thế nào trong các thử thách đầu này sẽ quyết định mức độ đơn giản của nhiệm vụ cuối cùng.

Một khi cuộc thi đấu khai màn này kết thúc, mỗi đội sẽ được đưa cho domino của họ và tất cả các vật liệu họ vừa giành được để xây dựng một kiệt tác, dựa theo tất các cả thông số có sẵn, mà kiệt tác đó cuối cùng sẽ làm vỡ quả bóng bay của họ. Vẻ đẹp của hoạt động này nằm ở chỗ tất cả mọi mảnh ghép đều có giá trị, mà nếu như một đồ vật nhỏ thôi bị hỏng, thì toàn bộ công trình sẽ sụp đổ.

T Hiệu ứng Domino có tính phân tích cao và có thể được áp dụng một cách vui vẻ và kiến tạo. Nó còn có một lợi ích khác nữa, đó là khi kết thúc tất cả các bên đều được lợi, đảm bảo tất cả các đội đều được tham gia vào kết luận cuối cùng.

Kết quả học tập và phát triển

Hiệu Ứng Domino thực sự rất vui và thú vị với những nhân tố xây dựng nhóm tiềm ẩn mạnh mẽ về sự phối hợp và lên kế hoạch giao tiếp.

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Kỹ Năng Thương Lượng
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc