Quickfire Team Building Activity

Quickfire Nhiệm vụ sáng tạo, đòi hỏi hoạt động trí óc và sự

Tổng quan

 • 1 giờ - 4 giờ
 • Trong nhà
 • Competitive and Collaborative
 • Tối thiểu: 20
 • Tối đa: Không giới hạn

Xem ảnh

Xem video

Hình thức linh hoạt với những thử thách làm việc theo nhóm được điều khiển bằng menu
Quickfire Logo

Bản tóm tắt chương trình

Một trải nghiệm xây dựng nhóm được đảm bảo sẽ thu hút tất cả các đại diện, trong khi tạo ra những ý thức về năng lượng, sự thôi thúc và tinh thần cạnh tranh.

Sự kiện này cho phép người tham gia đưa ra cả nội dung và trình tự vận hành, đồng thời kích thích sự bùng nổ lây lan của năng lượng tích cực và tinh thần đồng đội. Được hướng dẫn bởi Challenge Menus, các nhóm sẽ phải khai thác trí thông minh và tài khéo léo để đối phó với một bộ sưu tập đáng kinh ngạc các nhiệm vụ sáng tạo, hoạt động trí óc và sự tích cực.

Mục tiêu là để vượt trội hơn và làm tốt hơn so với phe đối lập trong khi tối đa hóa điểm số. Quickfire là một sự kiện tạo ra bầu không khí đặc biệt và hoàn toàn được các thành viên điều khiển, đây chắc chắn là một cách để mọi người đều có thể tham gia.

Kết quả học tập và phát triển

In Quickfire, successful teams work effectively together to weigh up risk and reward. With time ticking. participants must speak up and let the rest of the team know which challenges they can confidently complete. Trust builds as challenges are completed successfully and individuals learn to appreciate each other’s different abilities. Group challenges require teams to employ innovative thinking. They must utilise effective communication skills to arrive at a collective shared strategy and then jump into swift uninhibited action. Quickfire is a lot of laughs! It leaves teams with a feeling of exhilaration and oneness! Most importantly, individuals have learnt to appreciate their own strengths and the diverse skills of others in their team.  

Xem ảnh

Xem video

Tổng quan

Lợi ích Doanh nghiệp

 • Hợp Tác Liên Chức Năng
 • Tăng Cường Hội Nghị
 • Khám Phá Sở Trường
 • Vui Vẻ & Động Lục
 • Quản Lý Thay Đổi
 • Lãnh Đạo Thực Hành
 • Lập Kế Hoạch Dự Án
 • Quản Lý Rủi Ro
 • Kích Thích Sáng Tạo
 • Kế Hoạch Truyền Thông
 • Nhóm Động Lực Học
 • Liên Kết Nhóm

Gửi yêu cầu

Các trường * là bắt buộc