Danh sách Khách hàng Header Image

Tại Catalyst, chúng tôi mang đến dịch vụ cho tất cả các đội ngũ với mọi mô hình cũng như quy mô và với tất cả các lĩnh vực thương mại. Một số khách hàng của chúng tôi gồm có:

Khách hàng của chúng tôi gồm có:

3M
Abbott
Accenture
Actavis
Adidas
Adobe
Air France
Airbus
Allianz
Alstom
Amazon
Amex
ANZ
AON
AstraZeneca
Atlantis The Palm
Audi
Australian Consulate-General
Avis
Axa
BASF
Bayer
BNP Paribas
Bosch
BP
BUPA
Cadbury
Centrica
Coca Cola
Co-op Financial Services
Dade Behring
Deloitte
Fujitsu
Google
Hewlett Packard
Hilton
HJ Heinz
HSBC
ING Bank
ING Insurance
Intel
Investbank
Lexmark
Lidl
Marks & Spencer
McKinsey & Co
Met Life
Mundipharma
Nestlé
Oriflame
Pfizer
PriceWaterhouseCoopers
Qantas
Rolls Royce
Shell
Siemens
Skrill
Sony
TomTom
Vauxhall Motors
VM Ware
Vodafone
Volvo
Yahoo