Catalyst Teambuilding Úcđã được ra mắt thông qua một mối quan hệ đối tác độc quyền với BeChallenged." /> Catalyst Teambuilding Úc sẵn sàng hoạt động - Catalyst Team Building Việt Nam

Ngày 21 tháng 8 năm 2012

Tháng 11/2011 Catalyst Teambuilding Úcđã được ra mắt thông qua một mối quan hệ đối tác độc quyền với BeChallenged.

Đội ngũ mạnh mẽ này đã đi từ thành công này đến thành công khác, gần đây đã cung cấp sự kiện Đua Hết Tốc Lực: Công Thức 1 cho một đội quản lý mạnh mẽ 650 người và Bức Tranh Lớn cho 450 đại biểu Telstra.

'Chúng tôi muốn giống như bạn” Đây là một cụm từ rất thường được lặp lại bởi khách hàng của Catalyst Teambuilding Vương quốc Anh khi họ nhìn thấy đội ngũ của chúng tôi cung cấp những hoạt động xây dựng đội ngũ của họ trong hơn 20 năm, ví dụ điển hình là hoạt động làm việc nhóm. Rất hiếm khi chúng tôi hài lòng tuyệt đối khi làm việc bên cạnh công ty khác cho thấy được năng lượng giống nhau, xu hướng quan tâm chủ yếu đến chi tiết và vui vẻ với nghề nghiệp của chính họ.

Trước khi tất cả những người được cấp phép kỳ diệu khác của chúng tôi nhảy lên và nói: "Còn chúng tôi!" thì chúng ta hãy nói rằng khi những người này ở Úc, tình trạng rắc rối của chúng tôi đã tiến triển hơn một chút cùng với Ryan và Guy có kinh nghiệm làm việc đầu tiên cùng với họ trong một số sự kiện xây dựng đội ngũ.

"Điều đó giống như một chuyến đi xuống đường mòn ký ức" Guy đã nói nhiều hơn một lần vì anh ta đã quan sát đội ngũ trẻ và công ty đang hoạt động này. BeChallenged trong dạng mạo mới của họ, trong khi Oliver (aka Ogs) và Kingsley (aka Kingo) ở trong vị trí chỉ đạo vừa hơn một năm. Có một đội ngũ nhiệt tình tuyệt vời với một dòng dõi tương tự như các đội thể thao và kiến thức về quản lý sự kiện hỗ trợ cho họ, vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên khi thành công của họ có sức ảnh hưởng lớn và khách hàng của họ muốn giống như họ.

Tất cả điều này dựa trên một nền tảng vững chắc và sự hiểu biết về học tập kinh nghiệm và ngành công nghiệp sự kiện ở Úc. Quan sát từ các trường học cũ, những người này là những con người tuyệt vời và chỉ có tốt hơn mà thôi!