Ngày 02 tháng 5 năm 2013

Mở rộng toàn cầu là một trong những chỉ thị quan trọng của chúng tôi trong năm 2013, vì vậy chúng tôi rất tự hào giới thiệu thêm công ty khác vào mạng lưới nhà cung cấp xây dựng đội ngũ quốc tế chính thức của chúng tôi – Engage Group.

“Cảm hứng của tôi để có được giấy phép của Catalyst thông qua một liên kết chặt chẽ với hoạt động doanh nghiệp ở Dubai. Giống như Engage, họ có mô hình đào tạo và phát triển mạnh mẽ và sử dụng giấy phép xây dựng đội ngũ của Catalyst để xây dựng một lĩnh vực mới cho doanh nghiệp của họ: sự kiện doanh nghiệp. Chúng tôi đã xác định được nhu cầu về cách tiếp cận sáng tạo hơn cho các hoạt động xây dựng đội ngũ trong lĩnh vực của họ và mục tiêu của chúng tôi là nhân rộng sự thành công của sự kiện doanh nghiệp đang sử dụng những mô phỏng tương tác doanh nghiệp của Catalyst nhằm bổ sung những chương trình tuyển dụng của chúng tôi. Giấy phép của Catalyst cung cấp cho chúng tôi một gói “thị trường sẵn sàng” của các hoạt động xây dựng đội ngũ cùng với sự đảm bảo về hỗ trợ sản phẩm mạnh mẽ.

Engage có kinh nghiệm rộng trong việc thiết kế và dẫn đầu về sự can thiệp biến đổi, phát triển đội ngũ lãnh đạo, phát triển tài năng, xây dựng năng lực tổ chức và thúc đẩy sự quản lý thay đổi. Hiện tại đã được trang bị với một danh mục có đầy đủ các hoạt động của Catalyst, chúng tôi có thể thực sự cung cấp một ma trận giải pháp con người toàn diện.”

- Giám đốc của Engage, ông Matthew Morgan-Jones cho biết lý do họ tham gia vào mạng lưới xây dựng đội ngũ của Catalyst Toàn Cầu.

Để tìm kiếm thêm thông tin về Engage hoặc liên hệ với họ về việc đặt sự kiện xây dựng đội ngũ ở Tanzania, Uganda, Nam Sudan, Rwanda hoặc Burundi hãy truy cập vào www.engage.co.tz and www.catalystteambuilding.co.tz