Ngày 02 tháng 5 năm 2012

Catalyst đã phát triển một mối quan hệ đối tác thú vị với d’frens tại Bangalore để mang những hoạt động xây dựng đội ngũ về Ấn Độ.

Cũng như tên gọi của họ, d'frens là một nhóm những người bạn cũ thực sự, những người đã gặp gỡ nhau vào những năm thập niên 90 khi đang nghiên cứu tại Bangalore. Tình bạn hơn 20 năm của họ, làm việc cùng nhau trên khắp thế giới, họ đã nuôi dưỡng ý định xây dựng doanh nghiệp cho chính bản thân.

Bằng MBA của họ đã giúp tạo nên một kế hoạch kinh doanh vững chắc và d’frens đã ra đời vào năm 2005 cùng với mục đích tạo ra những giải pháp tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm và thiết thực độc nhất (lưu ý rằng d’frens cũng có thể được phát âm là “difference (sự khác biệt)”).

Ngày nay, d’frens đã được công nhận khắp Ấn Độ về sự sáng tạo, những giải pháp có thể tùy chỉnh và khả năng thực hiện những chương trình xây dựng đội ngũ để giải quyết những nhu cầu tổ chức. Họ là những người thông minh và có óc sáng tạo. Đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi công ty xây dựng đội ngũ sáng tạo nhất ở Ấn Độ tham gia lực lượng vào Catalyst Toàn Cầu. Trong khoảng thời gian rất ngắn mà họ đã cung cấp thành công một lượng lớn hoạt động xây dựng đội ngũ từ danh mục của Catalyst và chúng tôi đang mong chờ vào việc mở rộng nhiều sự sáng tạo của họ khắp mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Đội ngũ có trụ sở ở Bangalore dễ dàng tiếp cận Công nghiệp hội nghị Goa. Tuy nhiên, họ mất nhiều thời gian ở Delhi và Mumbai và tất nhiên là đã được trang bị rất tốt để thực hiện những sự kiện xây dựng đội ngũ ở khắp Ấn Độ.

Catalyst Toàn Cầu rất hào hứng tham gia vào thị trường phát triển nhanh nhất trên hành tinh và mong chờ vào một tương lai thú vị cùng với d’frens.

Truy cập trang chủ Catalyst Teambuilding Ấn Độ