Ngày 03 tháng 4 năm 2012

Mạng lưới toàn cầu của chúng tôi mở rộng lần nữa và chúng tôi sẵn lòng chào đón Xtreme.ie, hiện là nhà cung cấp duy nhất các hoạt động xây dựng đội ngũ của Catalyst tại Ireland.

Xtreme.ie là công ty xây dựng đội ngũ thứ ba nhận được giấy phép của Catalyst trong 3 tháng qua.

Sự thành công của hoạt động cấp giấy phép của chúng tôi trong việc hợp tác với các công ty xây dựng đội ngũ uy tín đã thành lập được nền tảng khách hàng và hoạt động với chất lượng cung cấp nhất định. Xtreme.ie hoàn toàn phù hợp với danh mục này.

Giám đốc của Catalyst Toàn Cầu tại Vương quốc Anh, ông Mark Davenport giải thích lý do Xtreme.ie là sự lựa chọn hiển nhiên

Kinh doanh từ năm 2003, Xtreme.ie là công ty xây dựng nhóm và phiêu lưu ngoài trời hàng đầu của Ireland. Với một số cơ sở lâu dài, họ cung cấp các phương tiện lái xe ngoài đường chính, các khóa học phấn khởi và nhiều gói vui vẻ khác cho các công ty và công chúng.

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Xtreme.ie đã quản lý phát triển tất cả các lĩnh vực kinh doanh của họ bao gồm cả phát triển dịch vụ xây dựng đội ngũ di động. Trong lĩnh vực này nơi mà Xtreme nhận ra được lợi thế trong việc nhận giấy phép ở chúng tôi. Tiếp cận ngay với danh mục các sự kiện xây dựng đội ngũ độc đáo của Catalyst cho phép họ cung cấp nhiều sự lựa chọn phong phú trong nhà cho hội nghị và đáp ứng thị trường. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển sản phẩm, còn họ tập trung vào việc bán và truyền tải chúng.

Với sự quản lý thành công thương hiệu Catalyst của Bluehat tại Vương quốc Anh, một văn phòng Catalyst mới ở Ireland đẩy mạnh sự củng cố vị trí của chúng tôi ở châu Âu. Nền tảng khách hàng hàng đầu của chúng tôi mong đợi Catalyst cung cấp một dịch vụ xây dựng đội ngũ thống nhất giữa các quốc gia. Việc phân phối nguồn lực và tài năng của chúng tôi có thể cung cấp cho việc tiết kiệm chi phí đáng kể cho khách hàng khi xem xét việc xây dựng nhóm tại các địa điểm quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về Xtreme.ie và Catalyst ở Ireland xin vui lòng truy cập trang web Catalyst Teambuiding Ireland.