Ngày 19 tháng 1 năm 2012

Chúng tôi đã hợp tác với công ty đào tạo kỹ năng mềm Acewood - công ty hiện tại đã được chính thức cấp phép để cung cấp các hoạt động xây dựng đội ngũ của Catalyst ở Bắc Kinh, Thành Đô và Trùng Khánh.

Chúng tôi rất sẵn lòng giới thiệu Acewood cho cộng đồng Xây dựng đội ngũ của Catalyst. Trung Quốc là nhân tố rất quan trọng trong việc mở rộng toàn cầu liên tục của chúng tôi và đại diện tại Bắc Kinh, Thành Đô và Trùng Khánh cùng với sự hợp tác của chúng tôi với Team Building Châu Á ở Thượng Hải đã đưa Catalyst đi đầu trong việc xây dựng đội ngũ tại Trung Quốc. Với một mạng lưới các đối tác xây dựng đội ngũ đã được thành lập ở châu Á, một cơ sở mới ở Bắc Kinh sẽ đem lại lợi ích trực tiếp đến cho khách hàng của chúng tôi với việc phân phối đồng đều, chi phí hiệu quả của các sự kiện và giảm thiểu dấu vết của khí carbon.

“Tại Acewood, chúng tôi say mê đào tạo giao tiếp - đào tạo truyền thông, kỹ năng trình bày, tư duy nhanh nhẹn, tạo ra một bài nói ứng khẩu, kỹ năng nghe, giao tiếp giữa các nền văn hoá và đào tạo những kỹ năng mềm khác. Các sản phẩm xây dựng đội ngũ của Catalyst bổ sung danh mục hiện tại hoàn hảo của chúng tôi và cho phép chúng tôi nhanh chóng cung cấp một phạm vi bao quát các hoạt động xây dựng nhóm năng động.

Chúng tôi đã bị thu hút bởi Catalyst vì chương trình phát triển sản phẩm mới nhất của họ, tất cả đều được hỗ trợ bởi gói đào tạo giúp chúng tôi có thể bắt kịp tốc độ cùng với việc cung cấp nhanh các hoạt động của họ. Thị trường xây dựng đội ngũ Trung Quốc đang ở giai đoạn sơ khai về mặt tinh vi và hướng tới Catalyst sẽ giúp chúng tôi vững vàng trong dẫn đầu cuộc cạnh tranh.”

- Người chịu trách nhiệm chính - cô Linda Lee giải thích lý do Catalyst lại quan trọng với Acewood.