Ngày 28 tháng 5 năm 2014

Những người săn kho báu công nghệ cao đã đến Canada! Catalyst Global đã hợp tác với các chuyên gia xây dựng nhóm Eventology để thiết kế một con đường bằng máy tính bảng trên khắp đất nước Canada

Những thời điểm này rất thú vị, việc xây dựng nhóm của Canada đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp và Eventology đang dẫn đầu với nhiều thách thức xây dựng nhóm khác nhau và các chương trình công nhận & khen thưởng.

Chúng tôi đang mang lại một viễn cảnh mới cho các sự kiện xây dựng nhóm tại Canada và là một phần của mạng Catalyst Global giúp chúng tôi duy trì vị trí tiên phong của mình. Go Team là một nền tảng xây dựng nhóm rất linh hoạt với sự hỗ trợ đáng kinh ngạc của nhóm Catalyst Global. Nhân viên sự kiện của tôi đã thiết kế các con đường bằng máy tính bảng tại Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal và Calgary

Sau khi Go Team được giới thiệu xong, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các khái niệm về Xây Dựng Nhóm độc đáo của Catalyst cho thị trường, cung cấp một danh mục đầu tư đầy đủ về năng lực tổ chức hội nghị, trò chơi vận động và mô phỏng kinh doanh tương tác”

Alexandre Pett – Eventologist

Để tìm hiểu thêm về nhà cung cấp xây dựng nhóm hàng đầu của Canada, vui lòng truy cập www.eventology.ca