Ngày 10 tháng 7 năm 2014

Hai công ty xây dựng nhóm độc lập đã tham gia để lấy giấy phép xây dựng nhóm Catalyst độc quyền cho Nga. Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng Ola và Elena Kastensson (Russkie-Prostori) và Maria Varlamova (Fabrika) đã tham gia vào cộng đồng Toàn Cầu của chúng tôi.

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của chúng tôi ở Đông Âu, chúng tôi biết rằng sẽ không lâu trước khi một công ty kinh doanh chuyển sang tiềm năng của sản phẩm Xây Dựng Nhóm của Catalyst ở Nga. Điều chúng tôi không lường trước được là hai công ty đã tiếp cận chúng tôi cùng một lúc!

"Trong trường hợp này, chúng tôi thường đánh giá cả hai công ty và đưa ra quyết định phù hợp nhất với mỗi đối tác. Tuy nhiên, sau khi bay ra và gặp cả hai công ty chúng tôi nhận ra rằng họ có những lợi thế riêng nhưng có những quan điểm về thị trường rất khác nhau. Sự phù hợp thật tuyệt với Fabrika Russkie Prostori, và chúng tôi chia đều tiềm năng cho cả hai đối tác.

Giải pháp của chúng tôi là đề nghị rằng họ đã nói chuyện cởi mở với nhau và nhận ra sức mạnh tập thể của họ trên thị trường. Điều này đã xảy ra, một quan hệ đối tác liên doanh của Nga được ký kết và chúng tôi rất tự hào đã tạo điều kiện cho thành tựu đạt được trong lịch sử của Catalyst Global"

Mark Davenport -  Giám Đốc của Catalyst Global

Ola, Elena và Maria sẽ cùng tham gia với chúng tôi vào tuần tới để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Châu Âu tại London, nơi họ có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các chuyên gia xây dựng nhóm có ý kiến đóng góp ở gần khu vực của họ.

Để biết thêm thông tin về các hoạt động xây dựng nhóm tại Nga, vui lòng truy cập www.catalystteambuilding.ru