Catalyst Teambuilding France và Catalyst Teambuilding Spain gần đây đã kết hợp các tài nguyên đây để cung cấp một nghìn pax Beatswork lớn tại Marrakesh." /> Sự Hợp Tác Quốc Tế - Catalyst Team Building Việt Nam

Ngày 30 tháng 5 năm 2010

Hai đối tác trong khu vực của chúng tôi, Catalyst Teambuilding FranceCatalyst Teambuilding Spain gần đây đã kết hợp các tài nguyên đây để cung cấp một nghìn pax Beatswork lớn tại Marrakesh.

Sự kiện tiếng trống trở thành một phần không thể thiếu của một hội nghị dược phẩm lớn, mang lại cho các đại biểu một trải nghiệm không thể nào quên.

Với sự phân phối thiết bị và tài nguyên toàn cầu của Catalyst có thể cung cấp Beatswork và các hoạt động nhóm độc đáo khác với một quy mô lớn. Sự hợp tác giữa các đối tác được cấp phép của chúng tôi có thể giúp những khách hàng của chúng tôi thực hiện các biện pháp can thiệp xây dựng nhóm hiệu quả về chi phí cho các hội nghị lớn trên thế giới!