Ngày 19 tháng 12 năm 2012

Chúng tôi rất tự hào để giới thiệu một thành viên mới khác của Mạng Catalyst Global.

Hôm qua, Dani Polajnar (Giám Đốc Học Viện Xây Dựng Nhóm) và Luka Jan (Giám Đốc Dự Án) đã gặp Giám đốc Catalyst Mark Davenport và Rob Yeung tại khách sạn Grosvenor ở Luân Đôn để chính thức hóa mối quan hệ đối tác mới của chúng tôi.

Học Viện Xây Dựng Nhóm (TBA) là một tổ chức nhằm khuyến khích làm việc theo nhóm dựa trên các chương trình xây dựng nhóm chất lượng. TBA hoạt động trong lĩnh vực chuẩn bị, kiểm duyệt, tổ chức và thực hiện các chương trình xây dựng nhóm. Ngoài ra, họ còn tổ chức các sự kiện xây dựng nhóm tương tác, hội thảo và hội nghị kinh doanh cũng như nghiên cứu và tư vấn về làm việc theo nhóm. Với một cơ sở trung tâm ở Ljubljana, họ sẽ cung cấp một chuỗi các sự kiện Xây Dựng Nhóm của Catalyst độc đáo ở Slovenia, Áo, Hungary và Croatia.

Mark Davenport, Giám đốc Catalyst, nhận xét: "Học viện Xây dựng Nhóm là công ty xây dựng nhóm thứ tư ký hợp đồng độc quyền với chúng tôi trong năm nay. Đây là một cột mốc thật trong việc mở rộng mạng lưới toàn cầu của chúng tôi vì hiện nay nhiều công ty xây dựng nhóm đã nhận ra giá trị của việc xác định các chương trình nhóm sáng tạo của Catalyst trong danh mục của họ. Một số câu chuyện thành công nhất của chúng tôi là thông qua hợp tác với các nhà điều hành xây dựng nhóm chuyên nghiệp, những người được khách hàng khu vực của họ đánh giá cao - TBA thực sự đánh dấu vào tất cả các ô của chúng tôi ở đây”.

Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng xây dựng nhóm Ở Slovenia, Áo, Hungry hoặc Croatia vui lòng truy cập www.tba.si