Catalyst Teambuilding UK vừa mới tạo điều kiện 'Rags to Riches" cho hội nghị thường niên của Tổ Chức Quản Lý Sự Kiện Thế Giới. ‘Mục tiêu xanh’ của họ là đảm bảo toàn bộ hội nghị của họ đã tuân thủ BS8901, bao gồm xây dựng nhóm!" /> Xây Dựng Nhóm với Tinh Thần Cộng Đồng - Catalyst Team Building Việt Nam

Ngày 03 tháng 5 năm 2010

Catalyst Teambuilding UK vừa mới tạo điều kiện 'Rags to Riches" cho hội nghị thường niên của Tổ Chức Quản Lý Sự Kiện Thế Giới. ‘Mục tiêu xanh’ của họ là đảm bảo toàn bộ hội nghị của họ đã tuân thủ BS8901, bao gồm xây dựng nhóm!

Hugely enjoyable

Rags To Riches là một hoạt động CSR rất thú vị khuyến khích bạn quyên góp cho cộng đồng của bạn, đồng thời tái chế các vật dụng.

Khái niệm xây dựng nhóm từ thiện mới

Khái niệm xây dựng nhóm từ thiện mới này gắn kết CSR với sự tương tác của con người để tạo ra kinh nghiệm làm việc. Để tìm hiểu thêm về Rags To Riches, vui lòng truy cập vào danh mục Cộng Đồng và Môi Trường của chúng tôi trong trình đơn 'Các Sự Kiện Xây Dựng Nhóm'.

hoặc nhấp vào đây