MTU big picture canada

Tập trung vào giao tiếp và các giá trị kinh doanh

Published on 19 thg 2, 2018

MTU Canada bảo trì và sửa chữa động cơ cho tất cả các lĩnh vực trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ; tuyển dụng nhân viên từ 46 quốc gia khác nhau, với nhiều vai trò đa dạng như nhân viên kỹ thuật, quản trị, logistic và bảo quản.

Trọng tâm vủa Hội Nghị Thường Niên vào năm 2017 đã đưa ra các Giá Trị Cốt Lõi mới; Tôn Trọng, Cởi Mở và Cải Tiến (ROI). Mục đích là để tăng cường giao tiếp, thúc đẩy đội ngũ đoàn kết và tạo ra cảm giác gần gũi giữa họ. Eventology đã được yêu cầu đưa ra một giải pháp nhằm cung cấp những điều này trong một môi trường đội ngũ sáng tạo.

Hoạt động Bức Tranh Lớn cực kỳ thích hợp. Bằng cách sử dụng nghệ thuật như một ngôn ngữ chung, nó hỗ trợ đội ngũ cải thiện vấn đề giao tiếp, đồng thời nâng cao sự tôn trọng cũng như sự cởi mở thông qua việc chia sẻ thông tin, nguồn tài nguyên và các ý tưởng. Việc siêng năng giao tiếp là cực kỳ cần thiết cho mỗi đội để hoàn thành hai bức tranh canvas, mà khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một kiệt tác khổng lồ, phản ánh mục tiêu, giá trị, tầm nhìn, thương hiệu và văn hóa công ty. Thúc đẩy đoàn kết đội, quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình khi sản phẩm hoàn chỉnh.

Chỉ với 6 tuần từ cuộc gọi bán hàng đầu tiên đến hội nghị, Eventology đã sản xuất và cung cấp một thiết kế kiệt tác để phản ánh các giá trị cốt lõi của MTU và cung cấp cho các họa sĩ một phòng vẽ để bắt đầu. Đội mũ nồi và mặc áo blouse, trong một nơi được trải các tấm nylon, đội ngũ Eventology đã giúp 400 người tạo ra một kiệt tác 12ft x 16ft, bao gồm 120 bức canvas cá nhân chỉ trong vòng 2 giờ.

MTU ban đầu dự định phân chia tác phẩm thành 5 phần để trưng bày trong từng cơ sở của họ. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, nó được xem là hoàn hảo đến mức không thể tách rời. Bây giờ, nó đang được treo trong tòa nhà lớn nhất như một lời nhắc nhở về thách tích cũng như các giá trị cốt lõi của cả tập thể. Nó tiếp tục duy trì việc tạo ra các cuộc trò chuyện hàng ngày giữa các phòng ban.

Các danh hiệu đạt được