Hệ thống Catalyst
Catalyst Bulgaria

Catalyst Bulgaria

Vùng: Bulgaria

Thông tin liên lạc: Galina Gorova, Iliana Dimitrova

www.catalystteambuilding.bg

Xây dựng nhóm của Catalyst Bulgaria có trụ sở tại Sofia được thiết kế để cung cấp các chương trình xây dựng nhóm tốt nhất và các sự kiện doanh nghiệp tại Bulgaria.

Xây dựng nhóm của Catalyst Bulgaria thiết kế các sự kiện doanh nghiệp truyền cảm hứng, thúc đẩy và phát triển đội nhóm.

Thông qua mô phỏng kinh doanh hấp dẫn, Xây dựng nhóm của Catalyst Bulgaria giúp khách hàng của họ phát triển vốn đầu tư chính của bất kỳ công ty nào, cụ thể là nguồn nhân lực! Catalyst Bulgaria tập trung khuyến khích sự sáng tạo và cam kết trong công việc hàng ngày. Catalyst Bulgaria được tin tưởng rằng các nhóm vui vẻ làm việc cùng nhau rất tốt, đảm bảo lợi thế thật sự hơn bất kỳ cạnh tranh nào.

Công ty bắt đầu ở Bulgaria như GEA Events cung cấp kiến thức chuyên môn trong các sự kiện doanh nghiệp, các hoạt động xây dựng nhóm và ngày lễ của nhân viên. Nhu cầu về một danh mục các sản phẩm xây dựng đội ngũ sáng tạo và đa dạng hơn giúp Gea Events có được giấy phép độc quyền bán và phân phối các sản phẩm xây dựng nhóm của Catalyst Toàn Cầu tại Bulgaria.

GEA Events gần đây đã được làm mới thương hiệu và là Catalyst Bulgaria bây giờ ra hiệu cho việc xây dựng nhóm của Catalyst ở Bulgaria cung cấp một danh mục chương trình xây dựng nhóm ấn tượng được thiết kế chuyên nghiệp có liên quan đến nhu cầu cụ thể cho việc phát triển của nhóm. Cùng với danh mục sản phẩm xây dựng nhóm phù hợp và linh hoạt nổi tiếng thế giới của Catalyst Toàn Cầu, Catalyst Bulgaria được trang bị thiết kế các chương trình xây dựng nhóm độc đáo phù hợp với nhu cầu của khách hàng bằng sự phát triển nhân viên, quản lý thay đổi, tạo mạng lưới, lập kế hoạch chiến lược, giao tiếp, cải tiến quy trình, quản lý quan hệ khách hàng hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.  

Là một phần của mạng lưới Catalyst Toàn Cầu, Catalyst Bulgaria (trước đây là GEA Events Bulgaria) cung cấp những hoạt động với chất lượng được đảm bảo đã được chứng minh của Catalyst Toàn Cầu, có trải nghiệm bao quát và tiêu chuẩn cao khi họ tổ chức và truyền tải các sự kiện doanh nghiệp cũng như sản phẩm xây dựng nhóm.

Catalyst Bulgaria đã cung cấp các chương trình xây dựng nhóm thành công cho các công ty từ nhiều ngành, quốc gia và văn hoá. Để trở nên hoàn toàn lưu động, họ có thể tạo điều kiện cho các sự kiện tại bất kỳ khách sạn hoặc địa điểm hội nghị trong nhà hoặc ngoài trời cho bất kỳ nhóm nào trên toàn Bulgaria.

Để tổ chức sự kiện doanh nghiệp hoặc xây dựng nhóm tiếp theo của bạn ở Bulgaria, hãy liên hệ với Catalyst Bulgaria.

Trang web của Catalyst Bulgaria:  www.catalystteambuilding.bg