Hệ thống Catalyst
catalyst kenya

Stawi Advisory

Vùng: Kenya

Thông tin liên lạc: Baraka Njagi

www.catalystteambuilding.co.ke

Stawi Advisory là đối tác độc quyền phân phối các chương trình của Catalyst Global và cũng là đối tác có nhiều kinh nghiệm với các hoạt động mô phỏng kinh doanh ở Kenya.

Stawi Advisory là đơn vị tư vấn phát triển hiệu quả kinh doanh tập trung vào các trải nghiệm học hỏi, xây dựng đội nhóm và phát triển tư duy đột phá trong các tổ chức trong nước và nước ngoài có trụ sở đặt ở Kenya.Stawi Advisory tiếp cận với mỗi tổ chức và nhóm nhân sự bằng một chương trình được thiết kế độc đáo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự của Stawi Advisory tin rằng không có gì không thể. Họ đảm bảo rằng mỗi trải nghiệm của khách hàng là hoàn hảo và không thể nào quên, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Catalyst Global cho phép họ phân phối các sản phẩm mới nhất đến khách hàng.