Hệ thống Catalyst
catalyst team building india

d'frens

Vùng: Ấn Độ

Thông tin liên lạc: Oscar D'Silva , Sachid Tharayil

www.catalystteambuilding.in

d'frens Consulting là công ty được cấp giấy phép độc quyền của Catalyst cho Ấn Độ. Đối với các văn phòng và nhân sự chủ chốt ở Bangalore, Mumbai, Delhi và Goa, họ cung cấp rất nhiều sự kiện xây dựng nhóm sáng tạo trên khắp cả nước và đã được công nhận là những nhà lãnh đạo trong thị trường mới mẻ và năng động này.

d'frens được thiết kế nhằm mang lại chất lượng sản phẩm cao nhất trong việc cung cấp trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ. Với kinh nghiệm tư vấn phong phú, họ cũng được công nhận là chuyên gia trong tuyển dụng nhân viên và liên hệ nội bộ cho các tổ chức nổi tiếng nhất của Ấn Độ.

d'frens nhấn mạnh rất nhiều vào yêu cầu của mọi khách hàng và đánh giá nhu cầu của tất cả các hoạt động nhóm. Sự tùy chỉnh, lập kế hoạch, thực hiện và chất lượng cung cấp làm cho mọi chương trình trở nên độc đáo, đáng ghi nhớ và phù hợp hoàn hảo. Đội hỗ trợ và hậu cần có năng lực tại d'frens đảm bảo rằng bạn có thể lựa chọn sự kiện tiếp theo của mình ở bất kỳ nơi nào ở Ấn Độ và luôn được đảm bảo thành công và cam kết 100% cùng với trải nghiệm tuyệt vời.

Để xác nhận sự kiện xây dựng nhóm tiếp theo của bạn, hội nghị cung cấp năng lượng, người hoạt náo, chương trình học linh hoạt hoặc mô phỏng kinh doanh ở Ấn Độ, vui lòng liên hệ: info@catalystteambuilding.in