Hệ thống Catalyst
D&I catalyst curacao

Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp D&I (D&I)

Vùng: Dutch Caribbean

Thông tin liên lạc: Iliene Corsen, Daniel Corsen

www.catalystteambuilding.cw

Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp D&I (D&I) là đối tác Xây dựng nhóm của Catalyst ở Dutch Caribbean. Đối với văn phòng ở vị trí trung tâm được yêu cầu năng suất cao trong việc cung cấp các hoạt động xây dựng nhóm cho cả vùng Caribe.

Các tổ chức định rõ rằng cần người hợp tác tốt - các nhóm mới, nhóm được thành lập, những người cần làm việc tốt với các nhóm khác. Xây dựng đội ngũ làm việc theo nhóm cần được ưu tiên trong nhiều bối cảnh tổ chức như: xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và tích cực hơn hoặc nâng cao tinh thần trong những thời điểm khó khăn, giới thiệu lãnh đạo mới, cách thức hoạt động mới, liên bộ doanh nghiệp và hợp tác, hội nhập hay kết nối những cá nhân hoặc các phòng ban, tăng những kỹ năng và sự hiệu quả vượt qua được sự phản đối thay đổi. D&I rất vui khi dẫn dắt các tổ chức trên cuộc hành trình xây dựng mối quan hệ và phát triển đội nhóm.

D&I vinh dự được giúp trang bị cho nhân viên của bạn với những công cụ cần thiết để tạo ra hiệu suất làm việc theo nhóm tập trung vào lời cam kết và thực hiện ở mức độ xuất sắc. D&I dẫn dắt các tổ chức trên hành trình xây dựng, phát triển, mở rộng và đổi mới.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi tại: info@dibusinesssupport.com