Hệ thống Catalyst
catalyst team building costa rica panama

PREMIO Team Building

Vùng: Costa Rica và Panama

Thông tin liên lạc: Rolando Ramiez

www.catalystteambuilding.cr

Các sản phẩm xây dựng đội ngũ Catalyst Toàn cầu được kinh doanh và phân phối tại Costa Rica và Panama theo giấy phép độc quyền bởi PREMIO Team building.

Tại PREMIO team building, thành công của chúng tôi dựa trên cách tiếp cận mới mẽ tập trung vào việc lắng nghe khách hàng và thiết kế cũng như cung cấp các hoạt động xây dựng đội ngũ, các trò chơi xây dựng đội nhóm và các bài tập xây dựng đội ngũ phù hợp với các kết quả mong muốn của họ nhằm mang đến những tác động dài lâu đến sức khỏe của một tổ chức và hạnh phúc của nhân viên. Chúng tôi tin rằng giao tiếp khéo léo, làm việc nhóm, lãnh đạo và liên kết đội là xương sống của một đội hiệu quả.

Tại PREMIO, chúng tôi tạo ra sự thay đổi và làm phong phú thêm đời sống của mọi người cá nhân và chuyên nghiệp thông qua các chương trình xây dựng đội ngũ, đào tạo và học tập thông qua trải nghiệm. Cho dù bạn đang tìm kiếm một hoạt động liên kết nhóm vui vẻ, trò chơi kinh doanh tương tác, ngoài hoặc về các chương trình dựa trên kỹ thuật, chương trình tiếp thêm năng lượng cho hội nghị hoặc chương trình phá băng, chúng tôi đều có các giải pháp đúng đắn.

Tại PREMIO team building, chúng tôi đặc biệt thiết kế các giải pháp phù hợp với các nhu cầu độc đáo của bạn và những kết quả kỳ vọng bao gồm phát triển nhân viên, quản lý sự thay đổi, xây dựng mạng lưới, lên kế hoạch chiến lược, giao tiếp, cải tiến quy trình, quản lý quan hệ khách hàng hay CSR. Là một phần của mạng lưới Catalyst Toàn cầu, chúng tôi cung cấp đảm bảo chất lượng được cam kết bởi Catalyst Toàn cầu về các tiêu chuẩn cao, sự xuất sắc của sản phẩm và trải nghiệm chuyên sâu khi tổ chức và truyền tải các sự kiện của công ty cũng như các sản phẩm xây dựng nhóm.

Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết của chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức và sự hiểu biết về cách mà thay đổi hành vi có thể tác động đến hiệu suất đội của bạn. Chúng tôi yêu thích những gì chúng tôi làm và tin tưởng vào sức mạnh của việc thay đổi hành vi có thể tác động thay đổi trong tổ chức và hiệu suất đội của bạn. Chúng tôi tự hào trong việc thiết kế và cung cấp các sự kiện xây dựng đội nhóm vui nhộn, mang tính xây dựng và đầy thách thức.