Hệ thống Catalyst
catalyst team building finland

Seikkailu Oy

Vùng: Phần Lan

Thông tin liên lạc: Timo Heinaro

www.catalystteambuilding.fi

Công ty tổ chức sự kiện đội nhóm Properly Finished! Dịch thành "Cuộc phiêu lưu" trong tiếng Anh, Seikkailu là tổ chức tiên phong trong các hoạt động xây dựng đội ngũ ngoài trời, các hoạt động phiêu lưu và các sự kiện hợp tác phi thường tại Phần Lan.

Tọa lạc tại Helsinki, công ty hoạt động ở tất cả các vùng của đất nước, từ bờ biển phía Nam của Vịnh Phần Lan đến Lapland phía trên vòng Bắc cực.

Seikkailu cũng là một tổ chức tiên phong trong các chương trình cải thiện hiệu năng của mọi người, sử dụng các công cụ trực tuyến “Fincentive” độc quyền và cung cấp các chương trình khích lệ hấp dẫn và bổ ích cho các khách hàng doanh nghiệp của mình. Đội Seikkailu chuyên về các chương trình du lịch nhóm tập thể độc đáo trên toàn cầu, đã được Hiệp Hội Khuyến Khích và Các Nhà Điều Hành Du Lịch trao tặng giải thưởng Crystal đầu tiên (và vẫn duy nhất) ở Bắc u về lĩnh vực cung cấp các chuyến du lịch khích lệ tốt nhất thế giới.

Để biết thêm thông tin về liên kết đội, cam kết từ phía nhân viên, kênh khích lệ và các chương trình du lịch nhóm hết sức đặc biệt này, hãy truy cập www.seikkailu.fi

“‘Firsts' and 'Never Befores'Wow Incentive Veterans “

Hội Đồng Giải Thưởng Crystal

“ Seikkailu tạo ra các chương trình sáng tạo tuyệt vời ”

Tạp chí hội nghị và du lịch khen thưởng