Hệ thống Catalyst
catalyst switzerland

Catalyst Thụy Sĩ

Vùng: Thụy Sĩ

Thông tin liên lạc: Katerina Georgieva, Victor Sabev

www.catalystteambuilding.ch

Đặt trụ sở tại Verbier, Catalyst Thụy Sĩ cung cấp đa dạng các hoạt động xây dựng đội ngũ, các trò chơi kinh doanh và các chương trình truyền lửa cho hội nghị trên khắp Thụy Sĩ.

"Những trải nghiệm của Catalyst Thụy Sĩ sẽ thống nhất đội ngũ của bạn và mang giá trị kinh doanh của bạn vào cuộc sống. Sự kiện của chúng tôi là một sự cân bằng tuyệt vời giữa niềm vui và sức mạnh đáng kinh ngạc của việc học tập thông qua trải nghiệm. Chúng tôi sống với giá trị của công ty mỗi ngày. Chúng tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ mang đến một nền văn hóa thành công cho các tổ chức mà chúng tôi làm việc cùng."

Katerina Georgieva, CEO (Nhà Tổ Chức Sự Kiện Sáng Tạo)

Nếu bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp trong việc thiết kế hoạt động xây dựng đội ngũ, sự kiện, ngày nhân viên hoặc ngày doanh nghiệp tại Thụy Sĩ, hãy liên hệ ngay với đội ngũ Catalyst Thụy Sĩ.