Hệ thống Catalyst
catalyst team building romania

Universum

Vùng: Romania

Thông tin liên lạc: Cristian Hossu

www.catalystteambuilding.ro

Universum Events là đối tác độc quyền Xây dựng Nhóm của Catalyst ở Romania. Vị trí chiến lược của họ đồng nghĩa với việc họ có thể tổ chức các hoạt động xây dựng nhóm tại Moldova và Serbia.

Với nền tảng vững chắc của các thành viên sáng lập có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý sự kiện trong phạm vi rộng lớn, Universum là một công ty được xây dựng theo khái niệm "xây dựng sự kiện".

Chúng tôi căn cứ vào công việc của mình trên sự kết hợp tuyệt vời giữa những người tuyệt vời và những ý tưởng nổi bật. Các dự án của chúng tôi thu hút các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ những giảng viên truyền cảm hứng, nhà truyền thông sáng tạo, người hỗ trợ nổi tiếng, nghệ sỹ trực quan, nhà thiết kế, nhạc sĩ, những người tiên phong về kỹ thuật số, nhà ảo thuật mà bạn chỉ định - chúng tôi đều có tất cả!

Chúng tôi luôn thiết kế các hoạt động xây dựng nhóm của mình cùng với các mục tiêu kinh doanh của bạn trong sự quan tâm và đảm bảo có một lằn ranh đỏ liên kết bối cảnh con người và kết quả cuối cùng. Chúng tôi cung cấp một trải nghiệm hoàn chỉnh, nơi vui chơi, học tập, adrenaline và rất nhiều năng lượng kết hợp trong sự pha trộn đáng nhớ.

Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự tập trung tuyệt vời của chúng tôi vào nhu cầu của bạn vì khách hàng, ý kiến sáng tạo và năng lượng vô tận của chúng tôi trong việc tạo ra những điều ngẫu nhiên. Chúng tôi nhân được 5% lợi ích từ sự quan ngại rằng chúng tôi có thể làm được điều đó và chúng tôi sẽ làm bạn ngạc nhiên với sự nhận thức sáng tạo cùng ngân sách thân thiện đối với nhu cầu của công ty bạn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi và yêu cầu những ý tưởng và nguồn cảm hứng cho hoạt động xây dựng nhóm tiếp theo của bạn và các sự kiện khác tại contact@universum.ro