go team canada

Go Team Tại Canada

Được đăng vào { Ngày} bởi {Tác giả}

Những thời điểm này rất thú vị, việc xây dựng nhóm của Canada đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp và Eventology đang dẫn đầu với nhiều thách thức xây dựng nhóm khác nhau và các chương trình công nhận & khen thưởng.

Chúng tôi đang mang lại một viễn cảnh mới cho các sự kiện xây dựng nhóm tại Canada và là một phần của mạng Catalyst Global giúp chúng tôi duy trì vị trí tiên phong của mình. Go Team là một nền tảng xây dựng nhóm rất linh hoạt với sự hỗ trợ đáng kinh ngạc của nhóm Catalyst Global. Nhân viên sự kiện của tôi đã thiết kế các con đường bằng máy tính bảng tại Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal và Calgary

Sau khi Go Team được giới thiệu xong, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các khái niệm về Xây Dựng Nhóm độc đáo của Catalyst cho thị trường, cung cấp một danh mục đầu tư đầy đủ về năng lực tổ chức hội nghị, trò chơi vận động và mô phỏng kinh doanh tương tác”

Alexandre Pett – Eventologist

Để tìm hiểu thêm về nhà cung cấp xây dựng nhóm hàng đầu của Canada, vui lòng truy cập www.eventology.ca

Alexandra Pett

Giám Đốc Sáng Lập của Eventology, Canada

Giám Đốc Sáng Lập của Eventology tại Canada, có chuyên môn trong các lĩnh vực như quản lý sự kiện, thiết kế sự kiện sáng tạo và xây dựng chiến lược đào tạo.

Tin Tức

Tin tức đối tác cùng mạng lưới

Go Team chính thức có mặt tại Brighton

Đội Điều Tra là một ứng dụng máy tính bảng mới độc quyền dành cho mạng lưới Xây dựng đội ngũ của Catalyst. Nó làm thay đổi bất kỳ địa điểm nào thành một cuộc đua tuyệt vời đầy sự phiêu lưu và tương tác.